Profil Katedry

Katedra KTI

O Katedrze

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, dwóch profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, czterech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. W listopadzie 2011 roku KTI obchodziła piętnastolecie swego utworzenia. Pełna lista osiągnięć naukowych i dydaktycznych KTI jest dostępna tutaj (.pdf 570kB)

Misja

Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako działalność gospodarcza prowadzona przez sieci telekomunikacyjne. Elektroniczna gospodarka wymaga zarówno nowych technologii, jak i nowych modeli biznesowych. Katedra bierze udział w rozwoju jednych i drugich, z naciskiem na nowe technologie, gdyż jej kadrę naukową stanowią informatycy. Wyzwaniem współczesności jest integracja informatyki i ekonomii. Katedra podejmuje to wyzwanie.

Zakres działalności

Działalność katedry można podzielić na cztery obszary: