Dydaktyka

Specjalność Elektroniczny Biznes

Katedra Technologii Informacyjnych

Celem specjalności Elektroniczny Biznes jest przygotowanie nowej klasy menedżerów-informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową.

Absolwent specjalności Elektroniczny Biznes będzie ekspertem w dziedzinie wdrażania technologii elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach oraz dokonywania reorganizacji przedsiębiorstw w taki sposób, aby zastosowanie tych technologii przynosiło jak największe korzyści.

W kolejnych latach 2011, 2012, 2013 i 2014 specjalność Elektroniczny Biznes znalazła się na liście najlepszych programów międzynarodowego systemu ewaluacyjnego Eduniversal Masters Ranking "The Best Masters and MBA Worldwide". Ranking Eduniversal tworzą rekomendacje dziekanów z 1000 Uniwersytetów i Szkół Biznesu na całym świecie. Oddane głosy służą ewaluacji stosowanych metod nauczania i jakości kształcenia.

Szczegółowe informacje na temat specjalności Elektroniczny Biznes są dostępne pod adresem http://ebiznes.kti.ue.poznan.pl

 

Oferta dydaktyczna Katedry Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych kształci corocznie ponad 1500 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Lista aktualnie nauczanych przedmiotów przedstawia się następująco:

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

   • Technologie informacyjne
   • Programowanie komputerów
   • Bazy danych
   • Digital Content Management
   • Business Processes in Organizations
   • Advanced Internet Technologies
   • Electronic Economy
   • Strategie elektronicznego biznesu
   • Web Application Project
   • XML Technology
   • Information Visualization
   • Electronic Negotiations
   • Multimedia Technology
   • Project Management
   • Software Design Patterns
   • Business Intelligence
   • IT System Security
   • Mobile Programming
   • Mobile Technology
   • Multimedia in Business
   • Service-Oriented Architecture
   • Ontology and Semantic Web
   • Modern Networked Systems

Wydział Zarządzania

   • Informatyka w zarządzaniu

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

   • Technologie informacyjne
   • International e-Business

Kształcenie zagranicznych studentów

Katedra Technologii Informacyjnych prowadzi wykłady i laboratoria z zakresu elektronicznego biznesu i elektronicznej gospodarki dla zagranicznych studentów przyjeżdżających na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach programu wymiany studentów Erasmus.

W latach 2004 – 2015 w zajęciach prowadzonych przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych uczestniczyło ponad 500 studentów obcokrajowców pochodzących z 26 krajów: Anglia, Belgia, Bośnia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Indonezja, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Słowenia, Turcja, Ukraina i Włochy.

Aktualna oferta edukacyjna dla studentów zagranicznych przedstawia się następująco:

   • Electronic Commerce and Electronic Business
   • International e-Business
   • e-Negotiations
   • e-Governance