Biblio

Export 16 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M [N] O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
N
Book Chapter, Cellary, W., Nauka dla nauki, czy nauka dla innowacyjności? , in: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, ed. Woźnicki, J. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , Warszawa, 2013, pp. 140-146.
Journal Article, Cellary, W., Nauka i innowacyjność to nie to samo , in: Sprawy Nauki, wyd. elektroniczne 06/2009 , 2009.
Journal Article, Paszkiewicz, Z., Negotiation Support System: Academic Negotiation System (ANS) , in: Informatyka, ekonometria i statystyka w społeczeństwie informacyjnym, vol. 8, ed. Gołata, E. , Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2008, pp. 129-144, ISBN 978-83-4717-352-0. Abstract
Conference Paper, Picard, W., NeSSy: Enabling Mass E-Negotiations of Complex Contracts , 4th International Workshop on Negotiations in Electronic Markets - Beyond Price Discovery associated to the DEXA Conference, Prague (Czech Republic), IEEE Computer Society, 09/2003, pp. 829-833, DOI 10.1109/DEXA.2003.1232124. Abstract  Download: PDF (1.57 MB)
Conference Paper, Cellary, W., Networked Virtual Organizations: A Chance for Small and Medium Sized Enterprises on Global Markets , ed. Godart, C., N. Gronau, S. Sharma, and G. Canals , The 9th IFIP International Conference on e-Business, e-Services and e-Society I3E 2009, Nancy (France), September 23-25, 2009, Springer, 2009, pp. 73-81.
Book Chapter, Wójtowicz, A., and W. Cellary, New Challenges for User Privacy in Cyberspace , in: Human Computer Interaction and Cybersecurity. Handbook, ed. Moallem, A. , CRC Press - Taylor and Francis, Boca Raton, USA, 2019, pp. 77-98, ISBN 9781138739161, PM: 20.
Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, New Requirements for Payments in the Context of the Internet of Things , in: Polskie Karty 2016 - Almanach biznesu kartowego w Polsce: regionalna informacja, światowa perspektywa , Medien Service, Warszawa, 2015, pp. 351-361, ISBN 978-83-924201-6-3.
Journal Article, Cellary, W., A New Safety Test for Deadlock Avoidance , in: Information Processing Letters, 8, No. 3 , 01/1979, pp. 115-120.
Book Chapter, Cellary, W., Niektóre wyzwania społeczeństwa informacyjnego , in: w: Rzeczywistość wirtualna - pytania teologiczne, Zeszyt Colloquia Disputationes Nr 1,, ed. Wącławski, T. , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydzia? Teologiczny, 05/2004, pp. 11-32, ISBN 83-89361-34-5.
Book Chapter, Cellary, W., Non-technical Challenges of Industry 4.0 , in: Collaborative Networks and Digital Transformations: 20th IFIP WG 5.5 Working Conference on Virtual Enterprises PRO-VE 2019, Turin, Italy, September 23-25, 2019 Proceedings, vol. IFIP AICT 568, ed. Camarinha-Matos, L. M., H. Afsarmanesh, and D. Antonelli , Springer, Cham, 2019, pp. 3-10, ISBN 978-3-030-28464-0, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-28464-0_1.
Conference Paper, Wiza, W., Nowe technologie infomacyjne w muzeach , in: Ekonomia muzeum , Polsko - Brytyjska Konferencja Naukowa "Ekonomia Muzeum", Warszawa, 25 listopada 2010, Universitas, 2010, pp. 89 - 94, ISBN 97883-242-1600-0.
Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, Nowe wymagania stawiane płatnościom w kontekście Internetu Rzeczy , in: Polskie Karty 2016 - Almanach biznesu kartowego w Polsce: regionalna informacja, światowa perspektywa , Medien Service, Warszawa, 2015, pp. 340 -350, ISBN 978-83-924201-6-3.
Book, Kośmider, A., and S. Mamrot, Nowoczesne kanały komunikacji z klientem w e-biznesie , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa, 2012.
Journal Article, Cellary, W., and K. Walczak, Nowy, wspaniały (?), wirtualny Świat , in: Sprawy Nauki, Nr 4 (131) 2008 , 2008, pp. 22-23.