Biblio

Export 2 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2024
Report, Cellary, W., and P. Marszałek, Droga do cyfrowego euro – bieżące propozycje i ocena ich konsekwencji, Warszawski Instytut Bankowości, PAB/WIB, , Warszawski Instytut Bankowości, 06/2024.
2023
Report, Cellary, W., and P. Marszałek, Cyfrowy złoty. Bank cyfrowej gotówki, Warszawski Instytut Bankowości, PAB/WIB, , Warszawa, 06/2023.