Biblio

Export 11 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J [K] L M N O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
K
Book Chapter, Chmielewski, J., and M. Lasak, Key Requirements and New Architecture for Context-Aware Web-Based Device-Independent Multi-device Applications , in: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2015 – Part II, vol. 430, ed. Grzech, A., L. Borzemski, J. Świątek, and Z. Wilimowska , Springer International Publishing, 2016, pp. 49-69, ISBN 978-3-319-28559-7, DOI 10.1007/978-3-319-28561-0_5, PM: 5.
Journal Article, Cellary, W., and T. Piątek, Klucze do przyszłości , in: Rzeczpospolita Nr 251/2001 , 10/2001.
Conference Paper, Picard, W., and W. Cellary, Knowledge Extraction in Mass e-Negotiations , ed. Abramowicz, W., and G. Klein , 6th International Conference on Business Information Systems, BIS 2003, Poznań, Poland, 4-6 June 2003, Department of Information Systems, Poznań University of Economics, 06/2003, pp. 23-29, ISBN 83-916842-1-0. Abstract  Download: PDF (321.46 KB)
Journal Article, Maik, M., J. Flotyński, and K. Walczak, Knowledge-based approach to adaptive XR interface design for non-programmers , in: The Visual Computer , Springer Nature Switzerland, 2024, DOI 10.1007/s00371-024-03472-6, PM: 70. Abstract
Conference Paper, Sobociński, P., J. Flotyński, M. Śliwicki, M. Maik, and K. Walczak, Knowledge-Based Creation of Industrial VR Training Scenarios , in: Communication Papers of the 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems, ed. Ganzha, M., L. Maciaszek, M. Paprzycki, and D. Ślęzak , Annals of Computer Science and Information Systems, PTI, 2023, pp. 265–272, DOI 10.15439/2023B1379.
Book Chapter, Flotyński, J., and K. Walczak, Knowledge-based representation of 3D content behavior in a service-oriented virtual environment , in: Proceedings of the 22nd International Conference on Web3D Technology, Brisbane (Australia), June 5-7, 2017 , ACM, New York, 2017, pp. Article No 14, ISBN 978-1-4503-4955-0, DOI 10.1145/3055624.3075959, PM: 15.
Journal Article, Cellary, W., Konfrontacja człowiek-komputer na rynku pracy , in: Edukacja Ustawiczna Dorosłych, quarterly, No 3/2005 , Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 10/2003, pp. 51-55.
Journal Article, Cellary, W., and M. Kucharczyk, Korzyści dla urzędu z przetwarzania w chmurze , in: Rzeczpospolita , vol. 9 (10038), issue 13.01.2015 , Gremi Business Communication, 2015, pp. I4 (ADMINISTRACJA).  Download: Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego_v2.pdf (244.88 KB)
Journal Article, Cellary, W., Kultura na rynku cyfrowym , in: Wiadomości ZAiKS, vol. 29 , Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, 2021, pp. 20-23.