Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego

Raport o rozwoju społecznym


e-wielkopolska logoRaport o Rozwoju Społecznym opracowany pod egidą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) jest poświęcony wyzwaniom i zagrożeniom, jakie stają przed Polską w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Autorzy Raportu szukają odpowiedzi na pytanie: jakich przemian jakościowych należy oczekiwać ze względu na żywiołowy rozwój technik informacyjnych i komunikacyjnych, a także, jak te przemiany wpłyną na jakość życia ludzi oraz ich możliwości życiowe.

Raport nie tyle analizuje stan aktualny w Polsce, ile ukazuje perspektywę przyszłości w pięciu wielkich, powiązanych ze sobą dziedzinach: gospodarce, pracy, społeczeństwie, kulturze i edukacji. Ten Raport jest inspiracją do zastanowienia się, czym będzie globalne społeczeństwo informacyjne i jakie miejsce znajdzie w nim Polska? Wiemy, że będzie przesycone techniką informatyczną i telekomunikacyjną, ale jaką rolę będzie w nim odgrywać człowiek ? Czego będzie się od niego wymagać w pracy? Co będzie kluczem do rozwoju człowieka? Jak zostanie zorganizowane społeczeństwo i jego instytucje? Jakie będą najważniejsze cechy gospodarki elektronicznej? Jakie miejsce znajdzie kultura, i w gospodarce, i w społeczeństwie w warunkach globalizacji? Jak zorganizować edukację, jeśli człowiek będzie musiał uczyć się przez całe życie, aby nadążyć za rozwojem? W Raporcie, choć nie na wszystkie te pytania są jednoznaczne odpowiedzi, ponieważ tak naprawdę nikt na świecie nie wie jeszcze, jaką ostatecznie formę przybierze globalne społeczeństwo informacyjne, to są pokazane trendy rozwojowe, są pokazane nowe zjawiska, nowe wyzwania i nowe zagrożenia. Raport jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć te nowości i przygotować się do nich, natomiast szczególnymi adresatami tego raportu są rządzący - osoby odpowiedzialne za rozwój: kraju, regionu, miasta, gminy, przedsiębiorstwa, a nawet rodziny. Nie jest przy tym istotne, czy "rządzący" jest politykiem z pierwszych stron gazet, czy wójtem małej gminy - istotne jest, czy myśli strategicznie, czy zastanawia się jak przygotować tych, za których odpowiada, do wyzwań przyszłości.