O specjalności

Czym jest Elektroniczny Biznes?

Elektroniczny biznes jest nowoczesną formą prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu technologii informacyjnych, w szczególności technologii internetowych. Elektroniczny biznes dotyczy wszystkich obszarów i wszystkich form działalności gospodarczej, głęboko ją przemieniając. Jest dlatego tak ważny, bo zapewnia skuteczność i efektywność ekonomiczną na nieznaną dotychczas skalę.
Elektroniczny biznes wymaga jednak nowego podejścia do procesów biznesowych w firmach i restrukturyzacji przedsiębiorstw tak, aby możliwości nowoczesnych technologii informacyjnych mogły być w pełni wykorzystane.

Elektroniczny biznes jest jednym z fundamentów strategii rozwoju gospodarczego Europy i USA wyrażonej w licznych oficjalnych dokumentach. Wdrożenie postanowień tych dokumentów jest konieczne dla zachowania konkurencyjności europejskiej gospodarki w odniesieniu do gospodarek: amerykańskiej i azjatyckich.

Interdyscyplinarność

Celem specjalności Elektroniczny Biznes jest przygotowanie nowej klasy menedżerów-informatyków, którzy będą zdolni do twórczego i efektywnego funkcjonowania w elektronicznej gospodarce na skalę międzynarodową.
  
Absolwent tej specjalności będzie ekspertem w dziedzinie wdrażania technologii elektronicznego biznesu w przedsiębiorstwach oraz dokonywania reorganizacji przedsiębiorstw w taki sposób, aby zastosowanie tych technologii przynosiło jak największe korzyści.
W tym celu studenci specjalności Elektroniczny Biznes otrzymają zarówno zaawansowane i bardzo konkretne umiejętności z zakresu technologii informacyjnych oraz ekonomii i nauk o zarządzaniu. Wykłady i ćwiczenia, poza niezbędnymi wyjątkami, są prowadzone w języku angielskim, co da studentom swobodę we współpracy międzynarodowej.

Absolwent specjalności Elektroniczny Biznes będzie mógł powiedzieć o sobie:
Rozumiem zarówno biznes jak i informatykę. Dzięki temu mogę projektować i wdrażać nowe sposoby funkcjonowania przedsiębiorstw, oparte na wykorzystaniu niezwykłych możliwości technologii informacyjnych.