Biblio

Export 255 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2008
Journal Article, Cellary, W., and K. Walczak, Nowy, wspaniały (?), wirtualny Świat , in: Sprawy Nauki, Nr 4 (131) 2008 , 2008, pp. 22-23.
Conference Paper, Cellary, W., Strategic Impact of e-Government on Economy and Society , ed. Janowski, T., and T. A. Pardo , The 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2008, Cairo (Egypt), 1-4 December 2008, ACM Press, 2008, pp. 149-153, ISBN 978-1-60558-386-0.
Book Chapter, Cellary, W., Wspólnoty w Internecie , in: Ja - Wspólnota; Wspólnota - Ja , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2008, pp. 181-194.
2007
Journal Article, Cellary, W., Dostosowanie administracji do wyzwań gospodarki elektronicznej , in: Elektroniczna Administracja, No 4 (11), 2007 , Centrum Promocji Informatyki, 09/2007, pp. 2-8.
Conference Paper, White, M., K. Walczak, W. Cellary, and A. Prinke, PACHO-A Semantic P2P Network for Virtual Reality based Heritage Objects and Resources , ed. Clark, J. T., and E. M. Hagemeister , Archaeolingua, 03/2007, pp. 341-350, ISBN 978-963-8046-90-1.
Book Chapter, Cellary, W., Wieś, wiedza, Internet , in: in: Jak skutecznie prowadzić informatyzację gminy? Metoda e-Vita , Fundacja Rozwoju Wsi, 03/2007, pp. 7-14, ISBN 83-922176-9-1.
Journal Article, Cellary, W., Wirtualna galeria , in: Głos Wielkopolski, March 28th, 2007, No 74/2007 (19.166) , 03/2007, pp. 23.
Conference Paper, Cellary, W., Globalization from the Information and Communication Perspective , ed. Janowski, T., and H. Mohanty , Lecture Notes in Computer Science No 4882; Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007, pp. 283-292.
Book Chapter, Cellary, W., Zarządzanie informacją zamiast zarządzania dokumentami drogą do unowocześnienia administracji , in: w: Krajowa Administracja Skarbowa, t. III: Nowoczesna Administracja Skarbowa,, ed. Finansów, M. , Wyd. DELFIN, Warszawa, 2007, pp. 173-183.
2006
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne Łańcuchy dostaw. Scenariusz wykorzystania. , in: Logistyka 5/2006 , Instytut Logistyki i Magazynowania, 10/2006, pp. 67-68.
Book Chapter, Cellary, W., Sieciowe organizacje wirtualne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw , in: Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, ed. Adamczewski, P., and J. Stefanowski , Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej, 10/2006, pp. 13-24, ISBN 83-7205-237-9.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw. Metoda wyboru modelu łańcucha. , in: Logistyka 4/2006 , 08/2006, pp. 51-52.
Conference Paper, Walczak, K., R. Wojciechowski, and W. Cellary, Dynamic Interactive VR Network Services for Education , The Association for Computing Machinery, New York, 07/2006, pp. 277-286, ISBN 1-59593-321-2.
Conference Paper, Cellary, W., Metodologia nauk o zarządzaniu z perspektywy inżyniera , ed. Sławińska, M. , Konferencja \Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych\, Poznan, May 20th, 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 05/2006, pp. 18-34, ISBN 978-83-7417-177-9.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw. Hurtownia wirtualna i strategia dostaw bezpośrednich , in: Logistyka No 2/2006 , Instytut Logistyki i Magazynowania, 04/2006, pp. 60-61.
Journal Article, Cellary, W., Po co nam informatyzacja państwa? , in: Gazeta Wyborcza, Nr 85.5093 z 10 kwietnia 2006 , 04/2006, pp. 32.
Journal Article, Walczak, K., and W. Cellary, Architectures for Interactive Television Services , in: e-Minds: International Journal on Human-Computer Interaction, Volume 1, No 1, 2005 , Human Communication and Interaction Research Group, 03/2006, pp. 23-40, ISBN ISSN: 1691-9613.
Journal Article, Cellary, W., Plan informatyzacji państwa , in: Teleinfo No 6/2006, Forum Ekspertów Teleinfo , 03/2006, pp. 8-13.
Journal Article, Walczak, K., W. Cellary, and M. White, Virtual Museum Exhibitions , in: IEEE Computer, Volume 39, Issue 3; March 2006; , IEEE Computer Society Press, 03/2006, pp. 93-95.
Journal Article, Cellary, W., Wyzwania dla logistyki w elektronicznej gospodarce , in: e-Fakty No 2/2006 , Instytut Logistyki i Magazynowania, 03/2006, ISBN ISSN: 1732-4068.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw. Hurtownia wirtualna i hurtownia rzeczywista. , in: Logistyka No 1/2006 , Instytut Logistyki i Magazynowania, 02/2006, pp. 45.
Journal Article, Cellary, W., and K. Walczak, Wirtualna rzeczywistość i wirtualna prawda - następny krok , in: Tygodnik Powszechny, No 7/2006, February 12th, 2006, in supplement: Cyber Weekly , 02/2006, pp. 10.
Journal Article, Zaborowska-Princ, L., and W. Cellary, Aukcje elektroniczne w sektorze publicznym , in: Służba Cywilna, No 12/2005 , Urząd Służby Cywilnej, 01/2006, pp. 59-77, ISBN ISSN 1640-6354.
2005
Journal Article, Cellary, W., Żegnaj szafo - marzenia interesanta, czyli administracja w dobie zmaterializowanej informacji , in: weekly Tygodnik Powszechny, No 52, December 25, 2005 , 12/2005, pp. -.