Biblio

Export 255 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2015
Journal Article, Cellary, W., and J. Rykowski, Challenges of Smart Industries – Privacy and payment in Visible versus Unseen Internet , in: Government Information Quarterly (in press) , Elsevier, 2015, DOI DOI:10.1016/j.giq.2015.08.005, IF: 2.321, PM: 35.
Journal Article, Cellary, W., Chmura motorem rozwoju , in: Computerworld TOP 2000 - Polski Rynek Teleinformatyczny 2015 , International Data Group Poland, 2015, pp. 123-124.
Journal Article, Cellary, W., e-Service-dominant logic , in: Procedia Manufacturing; 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015, vol. 3 (2015) , Elsevier, 2015, pp. 4100-4106, PM: 4.
Journal Article, Cellary, W., Język innowatorów , in: Forum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, vol. 13 , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , 2015, pp. 20-21.  Download: profCellary_Forum.pdf (319.98 KB)
Journal Article, Cellary, W., and M. Kucharczyk, Korzyści dla urzędu z przetwarzania w chmurze , in: Rzeczpospolita , vol. 9 (10038), issue 13.01.2015 , Gremi Business Communication, 2015, pp. I4 (ADMINISTRACJA).  Download: Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego_v2.pdf (244.88 KB)
Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, New Requirements for Payments in the Context of the Internet of Things , in: Polskie Karty 2016 - Almanach biznesu kartowego w Polsce: regionalna informacja, światowa perspektywa , Medien Service, Warszawa, 2015, pp. 351-361, ISBN 978-83-924201-6-3.
Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, Nowe wymagania stawiane płatnościom w kontekście Internetu Rzeczy , in: Polskie Karty 2016 - Almanach biznesu kartowego w Polsce: regionalna informacja, światowa perspektywa , Medien Service, Warszawa, 2015, pp. 340 -350, ISBN 978-83-924201-6-3.
Journal Article, Cellary, W., and M. Gawroński, Przenosząc dane do chmury, trzeba twardzo stąpać po ziemi , in: Rzeczpospolita, vol. 39 (100687), issue 17.02.2015 , Gremi Business Communication, 2015, pp. I3 (ADMINISTRACJA).  Download: Chmura_z_problemami.pdf (409.65 KB)
Book Chapter, Cellary, W., Wolność jednostki a prywatność w Internecie , in: Global Compact Yearbook Polska 2015 , Global Compact Poland, Warszawa, 2015, pp. 128.
2014
Book Chapter, Picard, W., Z. Paszkiewicz, S. Strykowski, R. Wojciechowski, and W. Cellary, Application of the Service-Oriented Architecture at the Inter-Organizational Level , in: Studies in Computational Intelligence, vol. 499, ed. Ambroszkiewicz, S., J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, and K. Zieliński , Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, pp. 125-201, ISBN 978-3-642-38956-6. Abstract
Journal Article, Cellary, W., Banki spółdzielcze w chmurach , in: BANK, vol. 11 (260) , Wydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji , 2014, pp. 110-113.
Book Chapter, Cellary, W., Ekonomia twórczości , in: Global Compact Yearbook , Global Compact Poland, Warszawa, 2014, pp. 51-53, ISBN 978-83-940572-0-6.
Conference Paper, Cellary, W., Z małej chmury deszcz korzyści – czyli chmura w bankach spółdzielczych , in: Czy misja potrzebuje IT? Technologiczne aspekty rozwoju banków spółdzielczych; VI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej Warszawa, 20–21 maja 2014 , ed. Szafrański, B., and K. Wawrzyniak , Centrum Prawa Bankowego i Informacji, 2014, pp. 72 - 73, ISBN 978-83-940385-0-2.
2013
Journal Article, Wojciechowski, R., and W. Cellary, Evaluation of Learners’ Attitude toward Learning in ARIES Augmented Reality Environments , in: Computers & Education, vol. 68 , Elsevier, 2013, pp. 570–585, DOI 10.1016/j.compedu.2013.02.014, IF: 2.775, PM: 45.
Book Chapter, Cellary, W., Nauka dla nauki, czy nauka dla innowacyjności? , in: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, ed. Woźnicki, J. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , Warszawa, 2013, pp. 140-146.
2012
Book Chapter, Walczak, K., Building Configurable 3D Web Applications with Flex-VR , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 103-135, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Journal Article, Paszkiewicz, Z., and W. Cellary, Computer Supported Collaboration of SMEs in Transnational Market , in: Journal of Transnational Management , vol. 17, issue 4, ed. Becker, K. , Taylor & Francis, 2012, pp. 294-313, DOI 10.1080/15475778.2012.732877. Abstract  Download: PDF (551.72 KB)
Conference Paper, Paszkiewicz, Z., and W. Cellary, Computer Supported Contractor Selection for Public Administration Ventures , ed. Gil-Garcia, J.R., N. Helbig, and A. Ojo , 6th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2012, Albany, NY (USA), October 22-25, 2012, ACM, 2012, pp. 332-335, ISBN 978-1-4503-1200-4. Abstract  Download: PDF (54.97 KB)
Book Chapter, Chmielewski, J., Describing Interactivity of 3D Content , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 195-221, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Book Chapter, Walczak, K., Dynamic Database Modeling of 3D Multimedia Content , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 55-101, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Book Chapter, Cellary, W., Elektroniczny biznes - mariaż ekonomii i informatyki , in: Homo informaticus czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie, ed. Sysło, M. , Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki , Warszawa, 2012, pp. 147-163, ISBN 978-89-921270-6-2.
Book Chapter, Cellary W., and K. Walczak, Interactive 3D Content Standards , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer , London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 13-35, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Book Chapter, Wiza, W., Interactive 3D Visualization of Search Results , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 253-291, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Book Chapter, Cellary W., and K. Walczak, Issues in Creation, Management, Search and Presentation of Interactive 3D Content , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 37-54, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Book Chapter, Wojciechowski, R., Modeling Interactive Augmented Reality Environments , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 137-169, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.