Biblio

Export 71 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2019
Book Chapter, Krokosz, T., and J. Rykowski, Verification of IoT Devices by Means of a Shared Secret , in: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 40th Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2019; Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1050, ed. Borzemski, L., J. Świątek, and Z. Wilmowska , Springer, Cham, 2019, pp. 175-186, ISBN 978-3-030-30439-3, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-30440-9_17.
2018
Journal Article, Cellary, W., and J. Rykowski, Challenges of Smart Industries – Privacy and payment in Visible versus Unseen Internet , in: Government Information Quarterly, vol. 35, issue 4, Supplement , Elsevier, Oxford (UK), 2018, pp. S17 - S23, DOI 10.1016/j.giq.2015.08.005, IF: 2017/2018 Impact Factor : 4.009, PM: 40.
Book Chapter, Chojnacki, T., J. Rykowski, and S. Strykowski, In-store Proximity Marketing by Means of IoT devices , in: Collaborative Networks of Cognitive Systems 19th IFIP WG 5.5 Working Conference on Virtual Enterprises, PRO-VE 2018, Cardiff, UK, September 17-19, 2018, Proceedings, ed. Camarinha-Matos, L., H. Afsarmanesh, and Y. Rezgui , Springer, 2018, pp. 164-174, ISBN 978-3-319-99127-6.
Book Chapter, Chojnacki, T., and J. Rykowski, IoT-based Surveillance for Instant Marketing in Real Stores , in: Advances in Intelligent Systems and Computing (AISC, volume 852) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2018, vol. 852, ed. Borzemski, L., J. Świątek, and Z. Wilimowska , Springer, 2018, pp. 377-378, ISBN 978-3-319-99980-7, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-99981-4.
2017
Journal Article, Rykowski, J., Internet Rzeczy – czy mamy zacząć się bać? , in: Napędy i Sterowanie, vol. 3 , Wydawnictwo Druk-Art, 2017, pp. 120, PM: 5.
2016
Book Chapter, Rykowski, J., Anonymous Pico-Payments for Internet of Things , in: Enriching Urban Spaces with Ambient Computing, the Internet of Things, and Smart City Design, ed. Konomi, S’ichi., and G. Roussos , IGI Global, 2016, pp. 114-126, ISBN 978-1-5225-0827-4, PM: 5.
Book Chapter, Gateau, B., Y. Naudet, and J. Rykowski, Ontology-based smart IoT engine for personal e-comfort management , in: 11th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and Personalization SMAP 2016 , 20-21 October 2016, Thessaloniki, Greece , IEEE, 2016, pp. 35-40, ISBN 978-1-5090-5247-9 (print), 978-1-5090-5246-2 (online), PM: 5.
Book Chapter, Rykowski, J., and N. M., Zaufana metoda geolokalizacji w przestrzeni zamkniętej , in: Inteligentne budynki – informacja i bezpieczeństwo , ed. Mikulik, J. , LIBRON, Kraków, 2016, ISBN 978-83-65148-85-8.
2015
Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, Ad Hoc BYOD Information Services in Public Places of Smart Cities , in: Smarter as the New Urban Agenda - a Comprehensive View of the 21st Century City, vol. Public Administration and Information Technology 11, ed. Gil-Garcia, R. J., T. A. Pardo, and T. Nam , Springer , Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2015, pp. 109-128, ISBN 978-3-319-17619-2, DOI 10.1007/978-3-319-17620-8, PM: 5.
Journal Article, Rykowski, J., and M. Nomańczuk, Boje lokalizacyjne - nowy sposób określania położenia wewnątrz budynków , in: Napędy i Sterowanie, vol. Nr 12 (200) , Wydawnictwo Druk-Art, 2015, pp. 93-100.
Journal Article, Cellary, W., and J. Rykowski, Challenges of Smart Industries – Privacy and payment in Visible versus Unseen Internet , in: Government Information Quarterly (in press) , Elsevier, 2015, DOI DOI:10.1016/j.giq.2015.08.005, IF: 2.321, PM: 35.
Journal Article, Rykowski, J., Managing, Searching, and Accessing IoT Devices via REST Resources , in: International Journal of Computer Networks and Communications, vol. May, 7, issue 3 , AIRCC Publishing Corporation, 2015, pp. 171-191, DOI 10.5121/ijcnc.2015.7313.
Journal Article, Rykowski, J., Modelowanie (dys)komfortu w domach inteligentnych , in: Napędy i Sterowanie, vol. 6 (194) , Wydawnictwo Druk-Art, 2015, pp. 90-101.
Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, New Requirements for Payments in the Context of the Internet of Things , in: Polskie Karty 2016 - Almanach biznesu kartowego w Polsce: regionalna informacja, światowa perspektywa , Medien Service, Warszawa, 2015, pp. 351-361, ISBN 978-83-924201-6-3.
Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, Nowe wymagania stawiane płatnościom w kontekście Internetu Rzeczy , in: Polskie Karty 2016 - Almanach biznesu kartowego w Polsce: regionalna informacja, światowa perspektywa , Medien Service, Warszawa, 2015, pp. 340 -350, ISBN 978-83-924201-6-3.
Conference Paper, Gâteau, B., and J. Rykowski, Personal E-Comfort Modelling and Management based on Multi-Agent System and Internet of Things Network , in: Proceedings of The 5th International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems PECCS 2015, Angers (France), February 11-13, 2015 , SCITEPRESS, 2015, pp. 83-89, ISBN 978-989-758-084-0, DOI 10.5220/0005229900830089.
Book Chapter, Rykowski, J., Społecznościowe aspekty Internetu rzeczy w inteligentnym mieście , in: Internet Rzeczy - Bezpieczeństwo w Smart city, ed. Szpor, G. , C.H. Beck, Warszawa, 2015, pp. 285-298, ISBN 978-83-255-7930-2, PM: 4.
Book Chapter, Rykowski, J., and M. Normańczuk, Zaufana boja geolokalizacyjna , in: Technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami , ed. Mikulik, J. , LIBRON, Kraków, 2015, pp. 201-214, ISBN 978-83-65148-53-7, PM: 4.
2014
Book Chapter, Rykowski, J., and D. Wilusz, Comparison of architectures for service management in IoT and sensor networks by means of OSGi and REST services , in: Annals of Computer Science and Information Systems : Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, vol. 2, ed. Ganzha, M., L. Maciaszek, and M. Paprzycki , IEEE, Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2014, 2014, pp. 1207-1214, ISBN 978-83-60810-58-3. Abstract
Journal Article, Wilusz, D., and J. Rykowski, Orchestration of distributed heterogeneous sensor networks and internet of things , in: Informatyka Ekonomiczna, issue 33 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , 2014, pp. 114–129, DOI 10.15611/ie.2014.3.09, PM: 6. Abstract
2013
Book, Wei, H-Y., J. Rykowski, and S. Dixit, WiFi, WiMAX, and LTE Multi-hop Mesh Networks - Basic Communication Protocols and Application Areas , John Wiley & Sons, Hoboken, USA, 2013, pp. 254, ISBN 978-0-470-48167-7.
Book Chapter, Wilusz, D., and J. Rykowski, The Architecture of Coupon-Based, Semi-off-Line, Anonymous Micropayment System for Internet of Things , in: Technological Innovation for the Internet of Things IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 394, ed. Camarinha-Matos, L. M., S. Tomic, and P. Graça , Springer, Heidelberg Dordrecht London New York, 2013, pp. 125-132, ISBN 978-3-642-37290-2, DOI 10.1007/978-3-642-37291-9_14. Abstract
Book Chapter, Dąbrowski, P., J. Flotyński, J. Rykowski, and D. Wilusz, Platforma edukacyjna Moodle jako narzędzie wspomagające dydaktykę na Uniwersytecie Trzeciej Generacji , in: Uniwersytet Trzeciej Generacji : stan i perspektywy rozwoju, ed. Burawski, D. , Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, 2013, pp. 193-206, ISBN 978-83-63344-27-6. Abstract
Book Chapter, Rykowski, J., and D. Wilusz, Studia interdyscyplinarne – doświadczenia na bazie koordynacji kierunku Techniczne Zastosowania Internetu , in: Uniwersytet Trzeciej Generacji : stan i perspektywy rozwoju, ed. Burawski, D. , Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, 2013, pp. 137-149, ISBN 978-83-63344-27-6. Abstract
Journal Article, Rykowski, J., Wysokopoziomowy system adresowania urządzeń inteligentnego budynku, pracujący z wykorzystaniem ontologii i Internetu Rzeczy , in: Napędy i sterowanie, vol. Nr 6 (170) , Wydawnictwo "Druk-Art", 2013, pp. 104-110.