Biblio

Export 24 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2022
Journal Article, Wilusz, D., and A. Wójtowicz, Secure protocols for smart contract based insurance services , in: Expert Systems , Wiley, 2022, DOI https://doi.org/10.1111/exsy.12950, IF: 2.587, PM: 70.
2021
Book Chapter, Wilusz, D., Formal Analysis of Application Areas for Public Blockchain Networks , in: KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY: BUSINESS DEVELOPMENT IN DIGITAL ECONOMY AND COVID-19 CRISIS, ed. Nesterak, J., and B. Ziębicki , Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2021, pp. 45-55, ISBN 978-83-61597-72-8, PM: 20. Abstract
Book Chapter, Wilusz, D., and A. Wójtowicz, Securing Cryptoasset Insurance Services with Multisignatures , in: 13th International Conference on Computational Intelligence in Security for Information Systems (CISIS 2020), Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 1267, ed. Herrero, Á., C. Cambra, D. Urda, J. Sedano, H. Quintián, and E. Corchado , Springer, Cham, 2021, pp. 35-44, ISBN 978-3-030-57804-6, DOI 10.1007/978-3-030-57805-3_4, PM: 70.
Book Chapter, Wilusz, D., and A. Wójtowicz, Security Analysis of Transaction Authorization Methods for Next Generation Electronic Payment Services , in: HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust. HCII 2021. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12788, ed. Moallem, A. , Springer, 2021, pp. 103-119, ISBN 978-3-030-77391-5, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-77392-2_8, PM: 20.
2020
Book Chapter, Wilusz, D., Critical Analysis of Blockchain as Basis for Implementing Business Information Systems , in: KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY EXTERNAL AND INTERNAL DETERMINANTS OF MODERN BUSINESS MANAGEMENT, ed. Jaki, A., and B. Ziębicki , Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń, 2020, pp. 207 - 218, ISBN 978-83-7285-960-0, PM: 20.
2017
Journal Article, Wójtowicz, A., and D. Wilusz, Architecture for Adaptable Smart Spaces Oriented on User Privacy , in: Logic Journal of the IGPL, vol. 25, issue 1 , Oxford University Press, 2017, pp. 3-17, DOI 10.1093/jigpal/jzw039, IF: 0.449, PM: 30. Abstract
2015
Conference Paper, Wójtowicz, A., and D. Wilusz, Privacy-Preserving Protocol for Smart Space Services with Negotiable Comfort Preferences , in: Advances in Intelligent Systems and Computing, ed. Herrero, Á., B. Baruque, J. Sedano, H. Quintián, and E. Corchado , Computational Intelligence in Security for Information Systems, Springer International Publishing, 2015, pp. 285-295, ISBN 978-3-319-19712-8, PM: 15.
2014
Book Chapter, Rykowski, J., and D. Wilusz, Comparison of architectures for service management in IoT and sensor networks by means of OSGi and REST services , in: Annals of Computer Science and Information Systems : Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, vol. 2, ed. Ganzha, M., L. Maciaszek, and M. Paprzycki , IEEE, Federated Conference on Computer Science and Information Systems 2014, 2014, pp. 1207-1214, ISBN 978-83-60810-58-3. Abstract
Journal Article, Wilusz, D., and J. Rykowski, Orchestration of distributed heterogeneous sensor networks and internet of things , in: Informatyka Ekonomiczna, issue 33 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu , 2014, pp. 114–129, DOI 10.15611/ie.2014.3.09, PM: 6. Abstract
2013
Book Chapter, Dąbrowski, P., J. Flotyński, and D. Wilusz, Analiza porównawcza systemów zarządzania nauczaniem na Uniwersytecie Trzeciej Generacji , in: Uniwersytet Trzeciej Generacji : stan i perspektywy rozwoju, ed. Burawski, D. , Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, 2013, pp. 235-248, ISBN 978-83-63344-27-6. Abstract
Book Chapter, Wilusz, D., and J. Rykowski, The Architecture of Coupon-Based, Semi-off-Line, Anonymous Micropayment System for Internet of Things , in: Technological Innovation for the Internet of Things IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 394, ed. Camarinha-Matos, L. M., S. Tomic, and P. Graça , Springer, Heidelberg Dordrecht London New York, 2013, pp. 125-132, ISBN 978-3-642-37290-2, DOI 10.1007/978-3-642-37291-9_14. Abstract
Book Chapter, Flotyński, J., K. Krysztofiak, and D. Wilusz, Building Modular Middlewares for the Internet of Things with OSGi , in: The Future Internet Lecture Notes in Computer Science, vol. 7858, ed. Galis, A., and A. Gavras , Springer, Berlin Heidelberg, 2013, pp. 200-213, ISBN 978-3-642-38081-5, DOI 10.1007/978-3-642-38082-2_17. Abstract
Book Chapter, Dąbrowski, P., J. Flotyński, J. Rykowski, and D. Wilusz, Platforma edukacyjna Moodle jako narzędzie wspomagające dydaktykę na Uniwersytecie Trzeciej Generacji , in: Uniwersytet Trzeciej Generacji : stan i perspektywy rozwoju, ed. Burawski, D. , Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, 2013, pp. 193-206, ISBN 978-83-63344-27-6. Abstract
Book Chapter, Rykowski, J., and D. Wilusz, Studia interdyscyplinarne – doświadczenia na bazie koordynacji kierunku Techniczne Zastosowania Internetu , in: Uniwersytet Trzeciej Generacji : stan i perspektywy rozwoju, ed. Burawski, D. , Europejskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Poznań, 2013, pp. 137-149, ISBN 978-83-63344-27-6. Abstract
Journal Article, Wilusz, D., J. Flotyński, and M. Sielicka, Supporting experimentation in a food research laboratory with the Internet of Things , in: PhD Interdisciplinary Journal, issue 3 , Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, 2013, pp. 113-119, ISBN ISBN: 978-83-60779-25-5. Abstract
2012
Conference Paper, Szweda, Ł., D. Wilusz, and J. Flotyński, Application of NXT Based Robots for Teaching Java-Based Concurrency , in: Lecture Notesin Computer Science, ed. Göbel, S., W. Müller, B. Urban, and J. Wiemeyer , E-Learning and Games for Training, Education, Health and Sports 7th International Conference, Edutainment 2012 and 3rd International Conference, GameDays 2012, Darmstadt, Germany, September 18-20, 2012., Springer Verlag, 2012, pp. 54-64, ISBN 978-3-642-33466-5, DOI 10.1007/978-3-642-33466-5.
Journal Article, Wilusz, D., Determinants of Internet Use in the European Union (Econometric Approach) , in: Intercathedra, vol. 2, issue 28 , Department of Economics and Wood Industry Management Poznań University of Life Sciences, 2012, pp. 88-92, PM: 8. Abstract
Journal Article, Wilusz, D., and J. Rykowski, Requirements and general architecture of a payment system for the Future Internet , in: Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), vol. 2, issue 24 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, pp. 91-103, PM: 6. Abstract
Conference Paper, Szweda, Ł., J. Flotyński, D. Wilusz, and P. Dąbrowski, Robot simulator facilitating the education of concurrent programming , in: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems , Information Systems Education & Curricula Workshop, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wrocław, Poland, 9-12 September, 2012, IEEE, 2012, pp. 891-896, ISBN 978-83-60810-51-4. Abstract
Journal Article, Wojciechowski, R., S. Strykowski, D. Wilusz, and J. Świerzowicz, Security challenges in cloud computing for small and medium enterprises , in: Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), vol. 4, issue 26 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, pp. 100-111, PM: 6. Abstract
2011
Journal Article, Wilusz, D., and J. Rykowski, The architecture of privacy preserving, distributed electronic health records system , in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Advanced Information Technologies for Management-AITM 2011, vol. 205, ed. Korczak, J., H. Dudycz, and M. Dyczkowski , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, pp. 259-269, ISBN 978-83-7695-178-2, PM: 7. Abstract
Journal Article, Wilusz, D., Legal determinants of electronic money systems development in European Union , in: Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego, vol. 2, ed. Dubiński, Ł. , Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, pp. 125-134, ISBN 978-83-232-2315-3.  Download: PDF (340.49 KB)
Conference Paper, Wilusz, D., Macro determinants of operation of e-money systems in European Union , in: Współczesne modele biznesu, diagnoza i perspektywy, ed. Antonowicz, P. , II Krajowa Konferencja „Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw – teoria i praktyka”, Sopot, 8 kwietnia 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, pp. 317-326, ISBN 978-83-7531-150-1.  Download: PDF (367.91 KB)
Book Chapter, Wilusz, D., Zagrożenia dla prywatności w Internecie Przyszłości i możliwości jej ochrony , in: Kształcenie w zakresie Internetu Rzeczy, ed. Naskręcki, R., G. Pawłowski, A. Zabor, and J. Morawska , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, 2011, pp. 84-103.