Biblio

Export 2 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2021
Book Chapter, Wilusz, D., Formal Analysis of Application Areas for Public Blockchain Networks , in: KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY: BUSINESS DEVELOPMENT IN DIGITAL ECONOMY AND COVID-19 CRISIS, ed. Nesterak, J., and B. Ziębicki , Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 2021, pp. 45-55, ISBN 978-83-61597-72-8, PM: 20. Abstract
2020
Book Chapter, Wilusz, D., Critical Analysis of Blockchain as Basis for Implementing Business Information Systems , in: KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY EXTERNAL AND INTERNAL DETERMINANTS OF MODERN BUSINESS MANAGEMENT, ed. Jaki, A., and B. Ziębicki , Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń, 2020, pp. 207 - 218, ISBN 978-83-7285-960-0, PM: 20.