Biblio

Export 245 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2019
Journal Article, Cellary, W., Prywatność w cyberinformatycznym świecie , in: Bank - miesięcznik finansowy, vol. 5 (310), issue maj 2019 , Centrum Prawa Bankowego i Informacji; ISSN 1230-9125, 2019, pp. 24-25.
2018
Book, , Web Information Systems Engineering WISE 2018, 19th International Conference, Dubai, United Arab Emirates, November 12-15, 2018, Proceedings, Part I , in: Lecture Notes in Computer Science, vol. 11233, ed. Hacid, H., W. Cellary, H. Wang, H-Y. Paik, and R. Zhou , Springer Nature Switzerland, Cham, 09/2018, pp. 516, ISBN 978-3-030-02921-0, PM: 5.
Book, , Web Information Systems Engineering WISE 2018, 19th International Conference, Dubai, United Arab Emirates, November 12-15, 2018, Proceedings, Part II , in: Lecture Notes in Computer Science , vol. 11234, ed. Hacid, H., W. Cellary, H. Wang, H-Y. Paik, and R. Zhou , Springer Nature Switzerland, Cham, 09/2018, pp. 518, ISBN 978-3-030-02924-1, PM: 5.
Journal Article, Cellary, W., and J. Rykowski, Challenges of Smart Industries – Privacy and payment in Visible versus Unseen Internet , in: Government Information Quarterly, vol. 35, issue 4, Supplement , Elsevier, Oxford (UK), 2018, pp. S17 - S23, DOI 10.1016/j.giq.2015.08.005, IF: 2017/2018 Impact Factor : 4.009, PM: 40.
Book Chapter, Wójtowicz, A., and W. Cellary, New Challenges for User Privacy in Cyberspace , in: Human Computer Interaction and Cybersecurity. Handbook, ed. Moallem, A. , CRC Press - Taylor and Francis, Boca Raton, USA, 2018, pp. 77-98, ISBN 9781138739161, PM: 5.
2017
Book, , Advances in The Human Side of Service Engineering , in: Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on The Human Side of Service Engineering, July 17 - 21, 2017, Los Angeles, California, USA, vol. Advances in Intelligent Systems and Computing 601, ed. Freund, L. E., and W. Cellary , Springer International Publishing AG, July, 2017, ISBN 978-3-319-60485-5, PM: 5, DOI 10.1007/978-3-319-60486-2.
Book, , 26th IEEE International WETICE Conference, WETICE-2017, 21-23 June 2017, Poznan, Poland , in: 2017 IEEE 26th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises WETICE 2017, ed. Reddy, S. M., W. Cellary, and M. Fuggini , IEEE Computer Society, 06/2017, pp. 314, ISBN 978-1-5386-1760-1, PM: 5.
2016
Book, , Web Information System Engineering - WISE 2916, 17th International Conference, Shanghai, China, November 8 - 10, 2016 - Proceedings, Part II , vol. Lecture Notes in Computer Science; LNCS 10042, ed. Cellary, W., M. F. Mokbel, J. Wang, H. Wang, R. Zhou, and Y. Zhang , Springer International Publishing, Heidelberg, 11/2016, ISBN 978-3-319-48742-7, PM: 5.
Book, , Web Information Systems Engineering – WISE 2016 17th International Conference, Shanghai, China, November 8-10, 2016, Proceedings, Part I , vol. Lecture Notes in Computer Science, LNCS 10041, ed. Cellary, W., M. F. Mokbel, J. Wang, H. Wang, R. Zhou, and Y. Zhang , Springer International Publishing, Heidelberg, 11/2016, ISBN 978-3-319-48739-7 , PM: 5.
Journal Article, Cellary, W., Chmura obliczeniowa ma strategiczne znaczenie dla sektora publicznego , in: Przegląd Komunlany, vol. 11/2016 , Wydawnictwa Komunalne, 2016, pp. 85-87.
Journal Article, Cellary, W., and P. Krysztofiak, Historia polskiego komputera edukacyjnego Elwro 800 Junior , in: Computerworld, vol. 1/2016 , IDG Poland, 2016, pp. 20-24.  Pobierz: W_Cellary_P_Krysztofiak_Junior_Computerworld_1_2016.pdf (784.12 KB)
Journal Article, Cellary, W., Inwigilacja w epoce terroryzmu , in: Gazeta Wyborcza, Dział: Wydarzenia - Nauka, vol. 110.8717, issue 12 maja 2016 , Agora S.A., 2016, pp. 14.  Pobierz: W_Cellary_Gigadane_v4.pdf (388.41 KB)
2015
Book, , Web Information Systems Engineering - WISE 2015, 16th International Conference, Miami, FL, USA, November 1-3, 2015, Proceedings, Part II , in: Lecture Notes in Computer Science, vol. 9419, ed. Wang, J., W. Cellary, D. Wang, H. Wang, S-C. Chen, T. Li, and Y. Zhang , Springer, Heidelberg, 11/2015, ISBN 978-3-319-26186-7, PM: 5.
Book, , Web Information Systems Engineering - WISE 2015; 16th International Conference, Miami, FL, USA, November 1-3, 2015, Proceedings, Part I , in: Lecture Notes in Computer Science , vol. 9418, ed. Wang, J., W. Cellary, D. Wang, H. Wang, S-C. Chen, T. Li, and Y. Zhang , Springer, Heidelberg, 11/2015, ISBN 978-3-319-26189-8, PM: 5.
Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, Ad Hoc BYOD Information Services in Public Places of Smart Cities , in: Smarter as the New Urban Agenda - a Comprehensive View of the 21st Century City, vol. Public Administration and Information Technology 11, ed. Gil-Garcia, R. J., T. A. Pardo, and T. Nam , Springer , Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2015, pp. 109-128, ISBN 978-3-319-17619-2, DOI 10.1007/978-3-319-17620-8, PM: 5.
Journal Article, Cellary, W., and J. Rykowski, Challenges of Smart Industries – Privacy and payment in Visible versus Unseen Internet , in: Government Information Quarterly (in press) , Elsevier, 2015, DOI DOI:10.1016/j.giq.2015.08.005, IF: 2.321, PM: 35.
Journal Article, Cellary, W., Chmura motorem rozwoju , in: Computerworld TOP 2000 - Polski Rynek Teleinformatyczny 2015 , International Data Group Poland, 2015, pp. 123-124.
Journal Article, Cellary, W., e-Service-dominant logic , in: Procedia Manufacturing; 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015, vol. 3 (2015) , Elsevier, 2015, pp. 4100-4106, PM: 4.
Journal Article, Cellary, W., Język innowatorów , in: Forum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, vol. 13 , Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu , 2015, pp. 20-21.  Pobierz: profCellary_Forum.pdf (319.98 KB)
Journal Article, Cellary, W., and M. Kucharczyk, Korzyści dla urzędu z przetwarzania w chmurze , in: Rzeczpospolita , vol. 9 (10038), issue 13.01.2015 , Gremi Business Communication, 2015, pp. I4 (ADMINISTRACJA).  Pobierz: Strategiczne znaczenie chmury dla sektora publicznego_v2.pdf (244.88 KB)
Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, New Requirements for Payments in the Context of the Internet of Things , in: Polskie Karty 2016 - Almanach biznesu kartowego w Polsce: regionalna informacja, światowa perspektywa , Medien Service, Warszawa, 2015, pp. 351-361, ISBN 978-83-924201-6-3.
Book Chapter, Rykowski, J., and W. Cellary, Nowe wymagania stawiane płatnościom w kontekście Internetu Rzeczy , in: Polskie Karty 2016 - Almanach biznesu kartowego w Polsce: regionalna informacja, światowa perspektywa , Medien Service, Warszawa, 2015, pp. 340 -350, ISBN 978-83-924201-6-3.
Journal Article, Cellary, W., and M. Gawroński, Przenosząc dane do chmury, trzeba twardzo stąpać po ziemi , in: Rzeczpospolita, vol. 39 (100687), issue 17.02.2015 , Gremi Business Communication, 2015, pp. I3 (ADMINISTRACJA).  Pobierz: Chmura_z_problemami.pdf (409.65 KB)
Book Chapter, Cellary, W., Wolność jednostki a prywatność w Internecie , in: Global Compact Yearbook Polska 2015 , Global Compact Poland, Warszawa, 2015, pp. 128.
2014
Book Chapter, Picard, W., Z. Paszkiewicz, S. Strykowski, R. Wojciechowski, and W. Cellary, Application of the Service-Oriented Architecture at the Inter-Organizational Level , in: Studies in Computational Intelligence, vol. 499, ed. Ambroszkiewicz, S., J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, and K. Zieliński , Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, pp. 125-201, ISBN 978-3-642-38956-6. Abstract