Biblio

Export 29 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Book Chapter, Picard, W., Z. Paszkiewicz, S. Strykowski, R. Wojciechowski, and W. Cellary, Application of the Service-Oriented Architecture at the Inter-Organizational Level , in: Studies in Computational Intelligence, vol. 499, ed. Ambroszkiewicz, S., J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, and K. Zieliński , Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, pp. 125-201, ISBN 978-3-642-38956-6. Abstract
Conference Paper, Walczak, K., W. Cellary, J. Chmielewski, M. Stawniak, S. Strykowski, W. Wiza, R. Wojciechowski, and A. Wójtowicz, An Architecture for Parameterised Production of Interactive TV Contents , 11th International Workshop on Systems, Signals And Image Processing; International Conference on Signals And Electronic Systems IWSSIP 2004, 09/2004, pp. 465-468, PM: 5.
Book Chapter, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Automatyzacja przebiegu postępowań administracyjnych oparta na kompozycji procesów elementarnych na przykładzie wydania dowodu osobistego , in: Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, ed. Gołuchowski, J., and A. Frączkiewicz-Wronka , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2012, pp. 46-69, ISBN 978-83-7246-745-4.
C
Conference Paper, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Composable Modeling and Execution of Administrative Procedures , in: Advancing Democracy, Government and Governance, Joint International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, and Electronic Democracy, EGOVIS/EDEM 2012 , Joint International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, and Electronic Democracy, EGOVIS/EDEM 2012, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg, 2012, pp. 52-66, ISBN 978-3-642-32700-1, DOI 10.1007/978-3-642-32701-8_6.
Journal Article, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Conceptual Architecture of Knowledge Base for Administrative Procedure Execution , in: Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 157 , proceedings of the Business Information Systems, 16th International Conference BIS 2013, Poznań, Poland, June 19-21, 2013, Springer Verlag, Heidelberg , 2013, pp. 211-222, ISBN 978-3-642-38365-6, DOI 10.1007/978-3-642-38366-3_18, PM: 8.
D
Conference Paper, Cellary, W., and S. Strykowski, Deploying the E-Commerce Application System in Wholesale Commerce , Springer-Verlag, 04/2000, pp. 221 . 217.
E
Conference Paper, Cellary, W., and S. Strykowski, E-Government Based on Cloud Computing and Service-Oriented Architecture , ed. Janowski, T., and J. Davies , The 3rd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2009, Bogota (Colombia), November 10-13, 2009, ACM Press, 2009, pp. 5-10, ISBN 978-1-605558-663-2.
Journal Article, Strykowski, S., Eksploracja danych , in: Informatyka Nr 10 , 10/1996, pp. 17-20.
Book Chapter, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Elektroniczna obsługa postępowań administracyjnych na przykładzie Platformy PEOPA , in: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Teoria i zastosowania, ed. Appenzeller, D. , Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2014, pp. 105-123, ISBN 978-83-7417-805-1.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw , in: Logistyka 6/2005 , Instytu Logistyki i Magazynowania, 11/2005, pp. 48.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw. Hurtownia wirtualna i hurtownia rzeczywista. , in: Logistyka No 1/2006 , Instytut Logistyki i Magazynowania, 02/2006, pp. 45.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw. Hurtownia wirtualna i strategia dostaw bezpośrednich , in: Logistyka No 2/2006 , Instytut Logistyki i Magazynowania, 04/2006, pp. 60-61.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw. Metoda wyboru modelu łańcucha. , in: Logistyka 4/2006 , 08/2006, pp. 51-52.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne Łańcuchy dostaw. Scenariusz wykorzystania. , in: Logistyka 5/2006 , Instytut Logistyki i Magazynowania, 10/2006, pp. 67-68.
Book Chapter, Cellary, W., S. Strykowski, L. Remesz, and M. Toboła, Ewolucja łańcuchów dostaw w gospodarce elektronicznej , in: Logistyka on-line. Zarz?dzanie ?a?cuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, ed. Rutkowski, K. , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 01/2002, pp. 45-57, ISBN 83-208-1427-8.
Conference Paper, Walczak, K., J. Chmielewski, M. Stawniak, and S. Strykowski, Extensible Metadata Framework for Describing Virtual Reality and Multimedia Contents , ed. Hamza, M. H. , The International Association of Science and Technology for Development IASTED, 02/2006, pp. 168-175.
I
Book Chapter, Chojnacki, T., J. Rykowski, and S. Strykowski, In-store Proximity Marketing by Means of IoT devices , in: Collaborative Networks of Cognitive Systems 19th IFIP WG 5.5 Working Conference on Virtual Enterprises, PRO-VE 2018, Cardiff, UK, September 17-19, 2018, Proceedings, ed. Camarinha-Matos, L., H. Afsarmanesh, and Y. Rezgui , Springer, 2018, pp. 164-174, ISBN 978-3-319-99127-6.
Conference Paper, Cellary, W., and S. Strykowski, Influence of Electronic Business Technology on Supply Chain Transformation , ed. Mendeds, M. J., R. Suomi, and G. Passos , Kluwer Academic Publishers, 09/2003, pp. 65-76.
Conference Paper, Strykowski, S., Internet Payment Patterns , Seminar on Research of Contemporary Economics, Lubniewice, Poland, 05/2001, pp. 372-377.
M
Journal Article, Wojciechowski, R., and S. Strykowski, Migracja przedsiębiorstw do modelu przetwarzania w chmurze a bezpieczeństwo zasobów informacyjnych , in: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: Informatyka Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe. Uniwersyt Ekonomiczny w Poznaniu, vol. 239 , Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012, pp. 158-172, ISBN 978-83-7417-735-1.
S
Journal Article, Wojciechowski, R., S. Strykowski, D. Wilusz, and J. Świerzowicz, Security challenges in cloud computing for small and medium enterprises , in: Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), vol. 4, issue 26 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, pp. 100-111, PM: 6. Abstract
Conference Paper, Walczak, K., J. Flotyński, D. Strugała, S. Strykowski, P. Sobociński, A. Gałązkiewicz, F. Górski, P. Buń, P. Zawadzki, M. Wielgus, et al., Semantic Modeling of Virtual Reality Training Scenarios , in: Lecture Notes in Computer Science , EuroVR 2020, Springer, 2020, pp. 128-148, DOI 10.1007/978-3-030-62655-6_8, PM: 20.
Conference Paper, Flotyński, J., P. Sobociński, S. Strykowski, D. Strugała, P. Buń, F. Górski, and K. Walczak, Semantic Representation of Domain Knowledge for Professional VR Training , in: 2021: 24th International Conference on Business Information Systems , 24th International Conference on Business Information Systems, TIB Open Publishing, 2021, pp. 139-150, DOI 10.52825/bis.v1i.64.
Book Chapter, Strykowski, S., R. Wojciechowski, J. Świerzowicz, and P. Baszuro, Service-Oriented Architecture for Public Administration Organization , in: SOA Infrastructure Tools - Concepts and Methods, ed. Ambroszkiewicz, S., J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, and K. Zieliński , Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, pp. 397-417, ISBN 978-83-7417-544-9.