Biblio

Export 27 results:
Sortuj po: Autor Tytuł Typ [ Rok  (Desc)]
2018
Book Chapter, Chojnacki, T., J. Rykowski, and S. Strykowski, In-store Proximity Marketing by Means of IoT devices , in: Collaborative Networks of Cognitive Systems 19th IFIP WG 5.5 Working Conference on Virtual Enterprises, PRO-VE 2018, Cardiff, UK, September 17-19, 2018, Proceedings, ed. Camarinha-Matos, L., H. Afsarmanesh, and Y. Rezgui , Springer, 2018, pp. 164-174, ISBN 978-3-319-99127-6.
2014
Book Chapter, Picard, W., Z. Paszkiewicz, S. Strykowski, R. Wojciechowski, and W. Cellary, Application of the Service-Oriented Architecture at the Inter-Organizational Level , in: Studies in Computational Intelligence, vol. 499, ed. Ambroszkiewicz, S., J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, and K. Zieliński , Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014, pp. 125-201, ISBN 978-3-642-38956-6. Abstract
Book Chapter, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Elektroniczna obsługa postępowań administracyjnych na przykładzie Platformy PEOPA , in: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Teoria i zastosowania, ed. Appenzeller, D. , Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2014, pp. 105-123, ISBN 978-83-7417-805-1.
2013
Journal Article, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Conceptual Architecture of Knowledge Base for Administrative Procedure Execution , in: Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 157 , proceedings of the Business Information Systems, 16th International Conference BIS 2013, Poznań, Poland, June 19-21, 2013, Springer Verlag, Heidelberg , 2013, pp. 211-222, ISBN 978-3-642-38365-6, DOI 10.1007/978-3-642-38366-3_18, PM: 8.
2012
Book Chapter, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Automatyzacja przebiegu postępowań administracyjnych oparta na kompozycji procesów elementarnych na przykładzie wydania dowodu osobistego , in: Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, ed. Gołuchowski, J., and A. Frączkiewicz-Wronka , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2012, pp. 46-69, ISBN 978-83-7246-745-4.
Conference Paper, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Composable Modeling and Execution of Administrative Procedures , in: Advancing Democracy, Government and Governance, Joint International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, and Electronic Democracy, EGOVIS/EDEM 2012 , Joint International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, and Electronic Democracy, EGOVIS/EDEM 2012, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg, 2012, pp. 52-66, ISBN 978-3-642-32700-1, DOI 10.1007/978-3-642-32701-8_6.
Journal Article, Wojciechowski, R., and S. Strykowski, Migracja przedsiębiorstw do modelu przetwarzania w chmurze a bezpieczeństwo zasobów informacyjnych , in: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: Informatyka Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe. Uniwersyt Ekonomiczny w Poznaniu, vol. 239 , Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012, pp. 158-172, ISBN 978-83-7417-735-1.
Journal Article, Wojciechowski, R., S. Strykowski, D. Wilusz, and J. Świerzowicz, Security challenges in cloud computing for small and medium enterprises , in: Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), vol. 4, issue 26 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, pp. 100-111, PM: 6. Abstract
Journal Article, Wojciechowski, R., and S. Strykowski, Towards electronic government focused on administrative procedure automation , in: Informatyka Ekonomiczna, vol. 2(24) , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, pp. 104-114.
2010
Book Chapter, Strykowski, S., R. Wojciechowski, J. Świerzowicz, and P. Baszuro, Service-Oriented Architecture for Public Administration Organization , in: SOA Infrastructure Tools - Concepts and Methods, ed. Ambroszkiewicz, S., J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, and K. Zieliński , Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, pp. 397-417, ISBN 978-83-7417-544-9.
2009
Conference Paper, Cellary, W., and S. Strykowski, E-Government Based on Cloud Computing and Service-Oriented Architecture , ed. Janowski, T., and J. Davies , The 3rd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2009, Bogota (Colombia), November 10-13, 2009, ACM Press, 2009, pp. 5-10, ISBN 978-1-605558-663-2.
2006
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne Łańcuchy dostaw. Scenariusz wykorzystania. , in: Logistyka 5/2006 , Instytut Logistyki i Magazynowania, 10/2006, pp. 67-68.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw. Metoda wyboru modelu łańcucha. , in: Logistyka 4/2006 , 08/2006, pp. 51-52.
, Strykowski, S., and J. Sugiero, UNDERSTAND - Raport z rezultatów projektu (tłumaczenie z języka angielskiego), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań 2006: , 06/2006.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw. Hurtownia wirtualna i strategia dostaw bezpośrednich , in: Logistyka No 2/2006 , Instytut Logistyki i Magazynowania, 04/2006, pp. 60-61.
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw. Hurtownia wirtualna i hurtownia rzeczywista. , in: Logistyka No 1/2006 , Instytut Logistyki i Magazynowania, 02/2006, pp. 45.
Conference Paper, Walczak, K., J. Chmielewski, M. Stawniak, and S. Strykowski, Extensible Metadata Framework for Describing Virtual Reality and Multimedia Contents , ed. Hamza, M. H. , The International Association of Science and Technology for Development IASTED, 02/2006, pp. 168-175.
2005
Journal Article, Strykowski, S., and W. Cellary, Elektroniczne łańcuchy dostaw , in: Logistyka 6/2005 , Instytu Logistyki i Magazynowania, 11/2005, pp. 48.
2004
Conference Paper, Walczak, K., W. Cellary, J. Chmielewski, M. Stawniak, S. Strykowski, W. Wiza, R. Wojciechowski, and A. Wójtowicz, An Architecture for Parameterised Production of Interactive TV Contents , 11th International Workshop on Systems, Signals And Image Processing; International Conference on Signals And Electronic Systems IWSSIP 2004, 09/2004, pp. 465-468, PM: 5.
2003
Conference Paper, Cellary, W., and S. Strykowski, Influence of Electronic Business Technology on Supply Chain Transformation , ed. Mendeds, M. J., R. Suomi, and G. Passos , Kluwer Academic Publishers, 09/2003, pp. 65-76.
2002
Book Chapter, Cellary, W., S. Strykowski, L. Remesz, and M. Toboła, Ewolucja łańcuchów dostaw w gospodarce elektronicznej , in: Logistyka on-line. Zarz?dzanie ?a?cuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, ed. Rutkowski, K. , Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 01/2002, pp. 45-57, ISBN 83-208-1427-8.
2001
Conference Paper, Strykowski, S., Internet Payment Patterns , Seminar on Research of Contemporary Economics, Lubniewice, Poland, 05/2001, pp. 372-377.
2000
Conference Paper, Strykowski, S., Wholesale Electronic Commerce , Seminar on Economy in Transition . Problems, Ideas, Solutions, Lubniewice, Poland, 05/2000, pp. 282 . 287.