Biblio

Export 40 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2020
Book Chapter, Wójtowicz, A., and J. Chmielewski, Analysis of Factors Improving Accuracy of Passive User Identification with Streams of Face Images for Ubiquitous Commerce , in: HCI for Cybersecurity, Privacy and Trust. HCII 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol. 12210, ed. Moallem, A. , Springer, Cham, 2020, pp. 271-284, ISBN 978-3-030-50308-6, DOI 10.1007/978-3-030-50309-3_19, PM: 20.
2019
Book Chapter, Wójtowicz, A., and J. Chmielewski, Payment Authorization in Smart Environments: Security-Convenience Balance , in: Enterprise Information Systems. Lecture Notes in Business Information Processing, vol. 363, ed. Hammoudi, S., M. Śmiałek, O. Camp, and J. Filipe , Springer, 2019, pp. 58-81, ISBN 978-3-030-26168-9, DOI 10.1007/978-3-030-26169-6_4, PM: 20.
2018
Conference Paper, Wójtowicz, A., and J. Chmielewski, Face-based Passive Customer Identification Combined with Multimodal Context-aware Payment Authorization: Evaluation at Point of Sale , in: Proceedings of the 20th International Conference on Enterprise Information Systems, ed. Hammoudi, S., M. Smialek, O. Camp, and J. Filipe , ICEIS, SCITEPRESS, 2018, pp. 555-566, ISBN 978-989-758-298-1, DOI 10.5220/0006798105550566, PM: 5.
2017
Journal Article, Wójtowicz, A., and J. Chmielewski, Technical Feasibility of Context-Aware Passive Payment Authorization for Physical Points of Sale , in: Personal and Ubiquitous Computing, vol. 21, issue 6 , Springer London, 2017, pp. 1113–1125, DOI 10.1007/s00779-017-1035-z, IF: 1.924, PM: 30. Abstract
2016
Journal Article, Chmielewski, J., J. Flotyński, D. Rumiński, and A. Wójtowicz, Declarative GUI descriptions for device-independent applications , in: Personal and Ubiquitous Computing, vol. 20, issue 2 , Springer London, 2016, pp. 185-194, DOI 10.1007/s00779-016-0903-2, IF: 2.395, PM: 30.
Book Chapter, Chmielewski, J., and M. Lasak, Key Requirements and New Architecture for Context-Aware Web-Based Device-Independent Multi-device Applications , in: Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2015 – Part II, vol. 430, ed. Grzech, A., L. Borzemski, J. Świątek, and Z. Wilimowska , Springer International Publishing, 2016, pp. 49-69, ISBN 978-3-319-28559-7, DOI 10.1007/978-3-319-28561-0_5, PM: 5.
Book Chapter, Chmielewski, J., Model and Case Studies of the Runtime UI Adaptation Process in Client-Server Systems , in: Advances in Network Systems. Architectures, Security, and Applications, vol. 461, ed. Grzenda, M., A I. Awad, J. Furtak, and J. Legierski , Springer International Publishing, 2016, pp. 33-47, ISBN 978-3-319-44352-2, DOI 10.1007/978-3-319-44354-6_3, PM: 5.
2015
Book Chapter, Apanowicz, W., and J. Chmielewski, Analysis of profitability potential of different mobile game types , in: Wybrane zastosowania technologii informacyjnych wspomagających zarządzanie w organizacjach, ed. Kiełtyka, L., and R. Niedbał , Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2015, pp. 189-207, ISBN 978-83-7193-626-5.
Book Chapter, Chmielewski, J., Run-time UI Adaptation in the Context of the Device-Independent Architecture , in: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Computer Science and Information Systems: in: Annals of Computer Science and Information Systems, vol. 5, ed. Ganzha, M., L. Maciaszek, and M. Paprzycki , IEEE Publishing, 2015, pp. 1157-1163, DOI 10.15439/2015F259, PM: 5.
2014
Book Chapter, Szmelich, L., and J. Chmielewski, Comparative User Experience Analysis of PC Gaming and Cloud Gaming , in: Proceedings of the Third International Conference on Informatics Engineering and Information Science (ICIEIS2014) , ed. Stando, J. , The Society of Digital Information and Wireless Communications (SDIWC), 2014, pp. 229-238, ISBN 978-0-9891305-8-5.
Book Chapter, Rumiński, D., K. Walczak, and J. Chmielewski, Generating User Interfaces for XML Schema Documents with a Presentation Language , in: Computer Networks Communications in Computer and Information Science; 21st International Conference, CN 2014, Brunów, Poland, June 23-27, 2014. Proceedings, vol. 431 , Springer , 2014, pp. 328-337, ISBN 978-3-319-07940-0, DOI 10.1007/978-3-319-07941-7_33, PM: 10.
2013
Journal Article, Chmielewski, J., Device-Independent Architecture for Ubiquitous Applications , in: Personal and Ubiquitous Computing , Springer Verlag, 2013, DOI 10.1007/s00779-013-0666-y, IF: 0,938, PM: 30.
Book Chapter, Chmielewski, J., Towards an Architecture for Future Internet Applications , in: The Future Internet, vol. Lecture Notes in Computer Science 7858 , Springer Berlin Heidelberg, 2013, pp. 214-219, ISBN 978-3-642-38081-5, DOI 10.1007/978-3-642-38082-2_18, PM: 5.
Book Chapter, Bacic, M., and J. Chmielewski, Usefulness of New HTML5 and CSS3 Features for Internet Applications on Mobile Devices , in: Information Technologies in Organizations - Management and Applications of Multimedia, ed. Kiełtyka, L. , Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Dom Organizatora , Toruń, 2013, pp. 97-110, ISBN 978-83-7285-691-3.
Book Chapter, Chmielewski, J., Web-safe Fonts for Device-independent Mobile Web Application , in: MoMM '13 Proceedings of International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia , ACM, New York, 2013, pp. 234-239, ISBN 978-1-4503-2106-8.
Journal Article, Strażyński, M., and Chmielewski, J., Zdalne aplikacje mobilne - rozwiązanie problemu wielo-platformowości? , in: Software Developer's Journal, 3/2013 (październik 2013) , SW Press, 2013, pp. 20-26.
2012
Journal Article, Walczak, K., W. Wiza, and J. Chmielewski, Adaptation of User Interfaces in SOA Applications , in: e-Minds: International Journal on Human-Computer Interaction, vol. 2, issue 8 , e-Minds, 2012, pp. 3-17, PM: 6.
Conference Paper, Chmielewski, J., and K. Walczak, Application Architectures for Smart Multi-device Applications , in: Proceedings of the Workshop on Multi-device App Middleware 2012 , Workshop on Multi-device App Middleware 2012, Montreal (Canada), December 3 – 7, 2012 , ACM, New York, 2012, pp. 5:1 - 5:5, ISBN 978-1-4503-1617-0, DOI DOI 10.1145/2405172.2405177.
Book Chapter, Chmielewski, J., Describing Interactivity of 3D Content , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 195-221, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Journal Article, Chmielewski, J., Finding Interactive 3D Objects by their Interaction Properties , in: Multimedia Tools and Applications , Springer, 2012, pp. 1-26, DOI DOI 10.1007/s11042-012-1125-x, IF: 0.617, PM: 20.
2011
Conference Paper, Walczak, K., J. Chmielewski, W. Wiza, D. Rumiński, and G. Skibiński, Adaptable Mobile User Interfaces for e-Learning Repositories , IADIS International Conference on Mobile Learning, Avila (Spain), Marc 10-12, 2011, IADIS , 2011, pp. 52-60, ISBN 978-972-8939-45-8.
Book Chapter, Walczak, K., W. Wiza, D. Rumiński, J. Chmielewski, and A. Wójtowicz, Adaptable User Interfaces for Web 2.0 Educational Resources , in: IT Tools in Management and Education - Selected Problems, ed. Kiełtyka, L. , Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa, 2011, pp. 104-124, ISBN 978-83-7193-508-4, PM: 5.
Book Chapter, Chmielewski, J., Interfejsy użytkownika aplikacji Internetu Przyszłości , in: Kształcenie w zakresie Internetu Rzeczy, ed. Naskręcki, R., G. Pawłowski, A. Zabor, and J. Morawska , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, 2011, pp. 18-39.
2010
Book Chapter, Chmielewski, J., K. Walczak, W. Wiza, and A. Wójtowicz, Adaptable User Interfaces for SOA Applications in the Construction Sector , in: SOA Infrastructure Tools - Concepts and Methods, ed. Ambroszkiewicz, S., J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, and K. Zieliński , Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, pp. 493-469, ISBN 978-83-7417-544-9, PM: 5.
Book Chapter, Rykowski, J., and J. Chmielewski, Automatyczna generacja zintegrowanego interfejsu człowiek-maszyna na potrzeby inteligentnego budynku , in: Inteligentne budynki - teoria i praktyka, ed. Mikulik, J. , Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2010, pp. 166-188, ISBN 978-83-60560-54-9.