Biblio

Export 580 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2012
Book Chapter, Wiza, W., Interactive 3D Visualization of Search Results , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 253-291, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Book Chapter, Cellary W., and K. Walczak, Issues in Creation, Management, Search and Presentation of Interactive 3D Content , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 37-54, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Journal Article, Picard, W., Membership(s) and compliance(s) with class-based graphs , in: Information Processing Letters, vol. 112, issue 22, 30 November 2012 , Springer, 2012, pp. 849-855, DOI 10.1016/j.ipl.2012.08.005.  Download: WPicard_IPL_Compliance_2012 (2).pdf (232.32 KB)
Journal Article, Wojciechowski, R., and S. Strykowski, Migracja przedsiębiorstw do modelu przetwarzania w chmurze a bezpieczeństwo zasobów informacyjnych , in: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: Informatyka Ekonomiczna, Zeszyty Naukowe. Uniwersyt Ekonomiczny w Poznaniu, vol. 239 , Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012, pp. 158-172, ISBN 978-83-7417-735-1.
Book Chapter, Wojciechowski, R., Modeling Interactive Augmented Reality Environments , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 137-169, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Book Chapter, Rykowski, J., Modelowanie i sterowanie siecią urządzeń inteligentnego budynku za pomocą ontologii i kontekstu , in: Inteligentne budynki - innowacyjne kierunki rozwoju, ed. Mikulik, J. , Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków, 2012, pp. 44-61, ISBN 978-83-36638-01-6.
Book Chapter, Cellary, W., Przekazywanie wiedzy drogami elektronicznymi , in: Media, edukacja, kultura: w stronę edukacji medialnej, ed. Skrzydlewski, W., and S. Dylak , Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Poznań, 2012, pp. 63-80, ISBN 978-83-924173-0-9.
Journal Article, Wilusz, D., and J. Rykowski, Requirements and general architecture of a payment system for the Future Internet , in: Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), vol. 2, issue 24 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, pp. 91-103, PM: 6. Abstract
Conference Paper, Szweda, Ł., J. Flotyński, D. Wilusz, and P. Dąbrowski, Robot simulator facilitating the education of concurrent programming , in: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems , Information Systems Education & Curricula Workshop, Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wrocław, Poland, 9-12 September, 2012, IEEE, 2012, pp. 891-896, ISBN 978-83-60810-51-4. Abstract
Journal Article, Brzeziński, J., A. Danilecki, J. Flotyński, Anna Kobusińska, and A. Stroiński, ROsWeL Workflow Language: A Declarative, Resource-oriented Approach , in: New Generation Computing, vol. 30 (Nos: 2, 3) , Ohmsha Springer, 2012, pp. 141-163, DOI 10.1007/s00354-012-0201-0, IF: 0.795, PM: 15.
Book Chapter, Wójtowicz, A., Secure User-Contributed 3D Virtual Environments , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 171-193, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9_7, PM: 5.
Journal Article, Wojciechowski, R., S. Strykowski, D. Wilusz, and J. Świerzowicz, Security challenges in cloud computing for small and medium enterprises , in: Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics), vol. 4, issue 26 , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, pp. 100-111, PM: 6. Abstract
Journal Article, Picard, W., Semantic Modelling of Virtual Organizations with Service Network Schemata , in: New Generation Computing, vol. 30 (Nos. 2,3), issue Special Feature: Methods and Tools for Knowledge Exploitation in SOA Systems , Ohmsha Springer, 2012, pp. 99-121, DOI 10.1007/s00354-012-0201-0.
Journal Article, Wojciechowski, R., and S. Strykowski, Towards electronic government focused on administrative procedure automation , in: Informatyka Ekonomiczna, vol. 2(24) , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, pp. 104-114.
Journal Article, Wójtowicz, A., Web w łeb. Bezpieczeństwo usług Web 2.0 w edukacji , in: Uczyć lepiej, issue 4/2011-2012 , Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 2012, pp. 5-6.
2011
Book Chapter, Wójtowicz, A., and W. Cellary, Access Control Model for Dynamic VR Applications , in: Security in Virtual Worlds, 3D Webs, and Immersive Environments: Models for Development, Interaction, and Management, ed. Rea, A. , IGI Global, 2011, pp. 284-305, ISBN 9781615208913 , DOI 10.4018/978-1-61520-891-3.ch013, PM: 5.
Conference Paper, Walczak, K., J. Chmielewski, W. Wiza, D. Rumiński, and G. Skibiński, Adaptable Mobile User Interfaces for e-Learning Repositories , IADIS International Conference on Mobile Learning, Avila (Spain), Marc 10-12, 2011, IADIS , 2011, pp. 52-60, ISBN 978-972-8939-45-8.
Book Chapter, Walczak, K., W. Wiza, D. Rumiński, J. Chmielewski, and A. Wójtowicz, Adaptable User Interfaces for Web 2.0 Educational Resources , in: IT Tools in Management and Education - Selected Problems, ed. Kiełtyka, L. , Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa, 2011, pp. 104-124, ISBN 978-83-7193-508-4, PM: 5.
Journal Article, Wilusz, D., and J. Rykowski, The architecture of privacy preserving, distributed electronic health records system , in: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Advanced Information Technologies for Management-AITM 2011, vol. 205, ed. Korczak, J., H. Dudycz, and M. Dyczkowski , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, pp. 259-269, ISBN 978-83-7695-178-2, PM: 7. Abstract
Book Chapter, Walczak, K., ARCO: Building Virtual Museum Exhibitions with Flex-VR , in: Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: Applications and Environments , vol. 1, ed. Styliaras, G., D. Koukopoulos, and F. Lazarinis , IGI Global, 2011, pp. 427-445, ISBN 13: 9781609600440.
Journal Article, Paszkiewicz, Z., and W. Cellary, Computer Supported Collaborative Processes in Virtual Organizations , in: Advances in Global Management Development. Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, vol. XX, ed. Kaynak, E., and T. Harcar , proceedings of the The 20th Annual World Business Congress, July 3-7, 2011, Poznań, Poland, IMDA Press, 2011, pp. 85-94, ISBN 1-888624-10-8. Abstract  Download: PDF (407.18 KB)IMDA Best Paper Award Diploma (515.74 KB)
Book Chapter, Cellary W., Czy komputery będą robić biznes? , in: Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki, vol. 1 , Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, 2011, pp. 33-45, ISBN 978-83-921270-4-8.
Conference Paper, Flotyński, J., A Distributed Software Development Environment for Network Device Drivers , XV Poznań Telecommunications Workshop, Poznań, 9 grudnia 2011, Politechnika Poznańska Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, 2011, pp. 7-10, ISBN 83-912916-1-8.
Book Chapter, Chmielewski, J., Interfejsy użytkownika aplikacji Internetu Przyszłości , in: Kształcenie w zakresie Internetu Rzeczy, ed. Naskręcki, R., G. Pawłowski, A. Zabor, and J. Morawska , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, 2011, pp. 18-39.
Journal Article, Wilusz, D., Legal determinants of electronic money systems development in European Union , in: Prawny i ekonomiczny przegląd prawa gospodarczego, vol. 2, ed. Dubiński, Ł. , Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, pp. 125-134, ISBN 978-83-232-2315-3.  Download: PDF (340.49 KB)