Biblio

Export 580 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
2013
Book Chapter, Chmielewski, J., Towards an Architecture for Future Internet Applications , in: The Future Internet, vol. Lecture Notes in Computer Science 7858 , Springer Berlin Heidelberg, 2013, pp. 214-219, ISBN 978-3-642-38081-5, DOI 10.1007/978-3-642-38082-2_18, PM: 5.
Book Chapter, Bacic, M., and J. Chmielewski, Usefulness of New HTML5 and CSS3 Features for Internet Applications on Mobile Devices , in: Information Technologies in Organizations - Management and Applications of Multimedia, ed. Kiełtyka, L. , Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Dom Organizatora , Toruń, 2013, pp. 97-110, ISBN 978-83-7285-691-3.
Book Chapter, Chmielewski, J., Web-safe Fonts for Device-independent Mobile Web Application , in: MoMM '13 Proceedings of International Conference on Advances in Mobile Computing & Multimedia , ACM, New York, 2013, pp. 234-239, ISBN 978-1-4503-2106-8.
Journal Article, Rykowski, J., Wysokopoziomowy system adresowania urządzeń inteligentnego budynku, pracujący z wykorzystaniem ontologii i Internetu Rzeczy , in: Napędy i sterowanie, vol. Nr 6 (170) , Wydawnictwo "Druk-Art", 2013, pp. 104-110.
Journal Article, Strażyński, M., and Chmielewski, J., Zdalne aplikacje mobilne - rozwiązanie problemu wielo-platformowości? , in: Software Developer's Journal, 3/2013 (październik 2013) , SW Press, 2013, pp. 20-26.
2012
Book, Kośmider, A., and S. Mamrot, Jak skutecznie biznes może wykorzystać rozwiązania e-administracji , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa, 2012.
Book, Kośmider, A., and S. Mamrot, Nowoczesne kanały komunikacji z klientem w e-biznesie , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa, 2012.
Book, Kawecki, T., M. Koralewski, A. Kośmider, J. Langer, S. Mamrot, C. Manuszak, F. Nowak, J. Pucher, P. Sadowski, P. Sokołowski, et al., Rozwój sektora e-usług na świecie , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa, 2012.
Journal Article, Walczak, K., W. Wiza, and J. Chmielewski, Adaptation of User Interfaces in SOA Applications , in: e-Minds: International Journal on Human-Computer Interaction, vol. 2, issue 8 , e-Minds, 2012, pp. 3-17, PM: 6.
Book Chapter, Picard, W., Agile Service-Oriented E-Business in a Collaborative Networked Environment , in: Strategic and Pragmatic E-Business: Implications for Future Business Practices, ed. Rezaul, K M. , IGI Global, 2012, pp. 1-20, ISBN 9781466616196, DOI 10.4018/978-1-4666-1619-6.ch001.  Download: WPicard_2012_Agile_ServiceOriented_Ebusiness_Chapter.pdf (735.74 KB)
Conference Paper, Chmielewski, J., and K. Walczak, Application Architectures for Smart Multi-device Applications , in: Proceedings of the Workshop on Multi-device App Middleware 2012 , Workshop on Multi-device App Middleware 2012, Montreal (Canada), December 3 – 7, 2012 , ACM, New York, 2012, pp. 5:1 - 5:5, ISBN 978-1-4503-1617-0, DOI DOI 10.1145/2405172.2405177.
Conference Paper, Szweda, Ł., D. Wilusz, and J. Flotyński, Application of NXT Based Robots for Teaching Java-Based Concurrency , in: Lecture Notesin Computer Science, ed. Göbel, S., W. Müller, B. Urban, and J. Wiemeyer , E-Learning and Games for Training, Education, Health and Sports 7th International Conference, Edutainment 2012 and 3rd International Conference, GameDays 2012, Darmstadt, Germany, September 18-20, 2012., Springer Verlag, 2012, pp. 54-64, ISBN 978-3-642-33466-5, DOI 10.1007/978-3-642-33466-5.
Book Chapter, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Automatyzacja przebiegu postępowań administracyjnych oparta na kompozycji procesów elementarnych na przykładzie wydania dowodu osobistego , in: Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym, ed. Gołuchowski, J., and A. Frączkiewicz-Wronka , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2012, pp. 46-69, ISBN 978-83-7246-745-4.
Book Chapter, Walczak, K., Building Configurable 3D Web Applications with Flex-VR , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 103-135, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Conference Paper, Flotyński, J., J. Dalkowski, and K. Walczak, Building multi-platform 3D virtual museum exhibitions with Flex-VR , The 18th International Conference on Virtual Systems and Multimedia, Milan (Italy), 2-5 September 2012, IEEE Advancing Technology for Humanity, 2012, pp. 391-398, ISBN 978-1-4673-2562-2.
Conference Paper, Strykowski, S., and R. Wojciechowski, Composable Modeling and Execution of Administrative Procedures , in: Advancing Democracy, Government and Governance, Joint International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, and Electronic Democracy, EGOVIS/EDEM 2012 , Joint International Conference on Electronic Government and the Information Systems Perspective, and Electronic Democracy, EGOVIS/EDEM 2012, Springer Verlag, Berlin - Heidelberg, 2012, pp. 52-66, ISBN 978-3-642-32700-1, DOI 10.1007/978-3-642-32701-8_6.
Journal Article, Paszkiewicz, Z., and W. Cellary, Computer Supported Collaboration of SMEs in Transnational Market , in: Journal of Transnational Management , vol. 17, issue 4, ed. Becker, K. , Taylor & Francis, 2012, pp. 294-313, DOI 10.1080/15475778.2012.732877. Abstract  Download: PDF (551.72 KB)
Conference Paper, Paszkiewicz, Z., and W. Cellary, Computer Supported Contractor Selection for Public Administration Ventures , ed. Gil-Garcia, J.R., N. Helbig, and A. Ojo , 6th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2012, Albany, NY (USA), October 22-25, 2012, ACM, 2012, pp. 332-335, ISBN 978-1-4503-1200-4. Abstract  Download: PDF (54.97 KB)
Book Chapter, Chmielewski, J., Describing Interactivity of 3D Content , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 195-221, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Journal Article, Wilusz, D., Determinants of Internet Use in the European Union (Econometric Approach) , in: Intercathedra, vol. 2, issue 28 , Department of Economics and Wood Industry Management Poznań University of Life Sciences, 2012, pp. 88-92, PM: 8. Abstract
Book Chapter, Walczak, K., Dynamic Database Modeling of 3D Multimedia Content , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer, London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 55-101, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.
Book Chapter, Cellary, W., Elektroniczny biznes - mariaż ekonomii i informatyki , in: Homo informaticus czyli człowiek w zinformatyzowanym świecie, ed. Sysło, M. , Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki , Warszawa, 2012, pp. 147-163, ISBN 978-89-921270-6-2.
Book Chapter, Picard, W., Extracting the Dynamic Popularity of Concepts from a Corpus of Short-Sentence Documents , in: Collaborative Networks in the Internet of Services, in: IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 380, ed. Camarinha-Matos, L., L. Xu, and H. Afsarmanesh , Springer, Boston, 2012, pp. 582-591, ISBN 978-3-642-32774-2, DOI 10.1007/978-3-642-32775-9_58, PM: 10.  Download: PROVE_2012_ExtractingDynamicPopularityConcepts_mine.pdf (170.72 KB)
Journal Article, Chmielewski, J., Finding Interactive 3D Objects by their Interaction Properties , in: Multimedia Tools and Applications , Springer, 2012, pp. 1-26, DOI DOI 10.1007/s11042-012-1125-x, IF: 0.617, PM: 20.
Book Chapter, Cellary W., and K. Walczak, Interactive 3D Content Standards , in: Interactive 3D Multimedia Content - Models for Creation, Management, Search and Presentation, ed. Cellary, W., and K. Walczak , Springer , London, Dordrecht, Heidelberg, New York, 2012, pp. 13-35, ISBN 978-1-4471-2496-2, DOI 10.1007/978-1-4471-2497-9.