Publications in the area of e-governance

[99] Wojciechowski, R., Strykowski, S., Towards electronic government focused on administrative procedure automation, Informatyka Ekonomiczna 2(24), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012, pp. 104-114
[100] Strykowski, S., Wojciechowski, R., Composable Modeling and Execution of Administrative Procedures, Kö et al. (Eds.): EGOVIS/EDEM 2012, LNCS 7452, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012, pp. 52–66
[101] Strykowski, S., Wojciechowski, R., Automatyzacja przebiegu postępowań administracyjnych oparta na kompozycji procesów elementarnych na przykładzie wydania dowodu osobistego, Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym ‘11, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, pp. 46-69
[102] Strykowski, S., Wojciechowski, R., Ontology-based Modeling for Automation of Administrative Procedures, in: Information Systems Archictecture and Technology, vol. Service Oriented Networked Systems, ed. Grzech, A., L. Borzemski, J. Świątek, and Z. Wilimowska , Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011, pp. 80-97, ISBN 978-83-7493-625-5
[103] Strykowski, S., R. Wojciechowski, J. Świerzowicz, and P. Baszuro, Service-Oriented Architecture for Public Administration Organization, in: SOA Infrastructure Tools–Concepts and Methods, ed. Ambroszkiewicz, S., J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, and K. Zieliński , Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, pp. 397-417, ISBN 978-83-7417-544-9
[104] Cellary, W., S. Strykowski, E-Government Based on Cloud Computing and Service-Oriented Architecture, ed. Janowski, T., and J. Davies , The 3rd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2009, Bogota (Colombia), November 10-13, 2009, ACM Press, 2009, pp. 5-10, ISBN 978-1-605558-663-2
[105] Cellary, W., Trzy wyzwania elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy: biznesowe, administracyjne, społeczne, in: GOW - wyzwanie dla Polski, vol. VIII, ed. Kotowicz-Jawor, J., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009, pp. 23-47, ISBN 978-83-88700-29-3
[106] Cellary, W., Informatyzacja - kierunek dla Polski , in: Pomorski Przegląd Gospodarczy , Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1/2008 (36), pp. 10-13.
[107] Cellary, W., Strategic Impact of e-Government on Economy and Society, ed. Janowski, T., and T. A. Pardo , The 2nd International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance ICEGOV 2008, Cairo (Egypt), 1-4 December 2008, ACM Press, 2008, pp. 149-153, ISBN 978-1-60558-386-0
[108] Cellary, W., Dostosowanie administracji do wyzwań gospodarki elektronicznej, in: Elektroniczna Administracja, No 4 (11), 2007 , Centrum Promocji Informatyki, 09/2007, pp. 2-8
[109] Cellary, W., Zarządzanie informacją zamiast zarządzania dokumentami drogą do unowocześnienia administracji, in: w: Krajowa Administracja Skarbowa, t. III: Nowoczesna Administracja Skarbowa,, ed. Finansów, M. , Wyd. DELFIN, Warszawa, 2007, pp. 173-183
[110] Cellary, W., Po co nam informatyzacja państwa?, in: Gazeta Wyborcza, Nr 85.5093 z 10 kwietnia 2006 , 04/2006, pp. 32
[111] Cellary, W., Plan informatyzacji państwa, in: Teleinfo No 6/2006, Forum Ekspertów Teleinfo , 03/2006, pp. 8-13