Publications in the area of Semantic Internet-of-Things

[112] Rykowski, J., Wykluczenie cyfrowe w dobie Internetu Przyszłości, in: Kształcenie w zakresie Internetu Rzeczy, ed. Naskręcki, R., G. Pawłowski, A. Zabor, and J. Morawska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, 2011, pp. 64-80
[113] Rykowski, J., P. Hanicki, and M. Stawniak, Ontology Scripting Language to Represent and Interpret Conglomerates of IoT Devices Accessed by SOA Services, in: SOA Infrastructure Tools - Concepts and Methods, ed. Ambroszkiewicz, S., J. Brzeziński, W. Cellary, A. Grzech, and K. Zieliński, Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2010, pp. 235-262, ISBN 978-83-7417-544-9
[114] Rykowski, J., CB-NET – new public road-communication information network, in: Jerzy Mikulski (Ed.) Advances in Transport Systems Telematics, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008, pp. 263-270
[115] Rykowski, J., Hung-Yu Wei (National Taiwan University), T. Russell Hsing (Telcordia Technologies), Multihop Cellular Networks and IEEE 802.16j: Technologies and Applications, tutorial, IEEE International Conference on Communications, Beijing, China, 2008
[116] Rykowski, J., J. Chmielewski, Automatyczna generacja zintegrowanego interfejsu człowiek-maszyna na potrzeby inteligentnego budynku, in: Inteligentne budynki - teoria i praktyka, J. Mikulik (Ed.), Oficyna Wydawnicza Text, Kraków, 2010, pp. 166-188, ISBN 978-83-60560-54-9
[117] Rykowski, J., Personalized Support for Management and Financial Instruments by Means of Software Agents, ed. Jędrzejowicz, P., N T. Nguyen, R. J. Howlett, and L. C. Jain, The 4th International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and applications KES-AMSTA 2010, Gdynia (Poland), June 2010, Springer, 2010, pp. 22-31, ISBN 978-3-642-13540-8