Daniel Możdżyński

Daniel Możdżyński

mgr Daniel Możdżyński
Doktorant

ORCID iD iconORCID: https://orcid.org/0000-0003-3295-8144DANIEL MOŻDŻYŃSKI otrzymał w roku 1999 tytuł magistra ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek - „Informatyka i Ekonometria”. Jest absolwentem programu MBA Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy współpracy z Franklin University w Ohio. W roku 2016 ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – „Zarządzanie Projektami IT”. W roku 2015 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Od piętnastu lat jest obecny w branży IT. Doświadczenie zdobywał w takich firmach jak HP, Fujitsu-Siemens, GE Security oraz u czołowych integratorów rozwiązań ICT.
Od 2015 roku jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu spółki exDEV sp. z o.o., która inwestuje w innowacyjne przedsięwzięcia IT.

Obszary zainteresowań:

   • Elektroniczny biznes
   • Elektroniczne systemy płatności
   • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
   • Internet Rzeczy
   • Telemedycyna

Projekty realizowane w ramach pracy:

   • Elektroniczny system płatności - „eXpay”, www.expay.pl, Project Manager
   • Silnik szachowy – Rick48 Inc., www.rick48.com , Project Manager
   • Telemedycyna – Dr Smart Sp. z o.o., www.doctorsmart.pl, Project Manager
   • Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona w branży nieruchomości www.virtualestate.pl, Project Manager