Raport e-Wielkopolska

Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Wielkopolskim

e-wielkopolska logoRaport jest wynikiem prac wykonanych w oparciu o Uchwałę nr 914/2004 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komitetu Programowego ds. opracowania programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Wielkopolskim, o nazwie e-Wielkopolska. Strategia e-Wielkopolska, przedstawiona w tym dokumencie, stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego uchwalonej w roku 2000. W Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego wskazano na cztery strategiczne cele:

   • Zapewnienie mieszkańcom warunków do podwyższenia poziomu życia
   • Zwiększenie konkurencyjności gospodarki w stosunku do innych regionów Europy
   • Wzrost wewnętrznej integracji i istotna poprawa jakości przestrzeni
   • Dostosowanie potencjału, struktury i organizacji Województwa do wyzwań XXI wieku i wymagań jednoczącej się Europy

W Strategii e-Wielkopolska wskazano na konieczność wzmocnienia tych celów horyzontalnym celem integrującym — „Budowa społeczeństwa informacyjnego”. Zadanie budowy społeczeństwa informacyjnego przenika się bowiem z innymi celami, często warunkując ich osiągnięcie.