8 stycznia 2008

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład dla słuchaczy międzywydziałowej jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pracowni Pytań Granicznych. Tematem wykładu były aktualne trendy w przekazywaniu wiedzy drogami elektronicznymi