15 stycznia 2008

Mgr inż. Jacek Chmielewski, asystent w Katedrze Technologii Informacyjnych obronił w dniu 15 stycznia 2008 r. rozprawę doktorską pt. Metadata Schema of Interactions for Multimedia Objects (Schemat metadanych interakcji obiektów multimedialnych). Publiczna obrona rozprawy odbyła się na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, a recenzentami: prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (Politechnika Gdańska) i prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński (Akademia Górniczo-Hutnicza).