16 stycznia 2008

Studenci specjalności Elektroniczny Biznes oraz Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania gościli w dniu 16 stycznia 2008 r. doradców inwestycyjnych Domu Maklerskiego BZWBK S.A.: panów Tomasza Kaczmarka i Artura Pisarzowskiego, którzy zapoznali studentów z istotą pracy maklera i doradcy inwestycyjnego oraz z możliwościami wykorzystania technologii informacyjnych w pracy maklera i doradcy.