22 stycznia 2008

Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała mgr. inż. Jackowi Chmielewskiemu stopień naukowy doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyki.