28 stycznia 2008

Konkurs o Złotą Mysz rozstrzygnięty! W dniu 28 stycznia 2008 odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom dziewiątej już edycji Konkursu o Złotą Mysz. W tym roku konkurs po raz pierwszy był adresowany do studentów studiów dziennych i wieczorowych I roku nowoutworzonego Wydziału Informatyki Gospodarki Elektronicznej, uczęszczających w semestrze zimowym roku akademickiego 2007/2008 na wykład i ćwiczenia z przedmiotu „Technologie informacyjne”, wykładanego przez pracowników Katedry Technologii Informacyjnych. Konkurs polegał na przygotowaniu w zespołach dwuosobowych profesjonalnych projektów biznesowych z wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych i mobilnych. Projekty w postaci opisu w formacie MS Word i prezentacji w formacie MS PowerPoint były oceniane według następujących kryteriów:  

  • oryginalność, nowatorstwo i świeżość pomysłu,
  • biznesowy charakter przedsięwzięcia,
  • wpływ technologii informacyjnych na transformację organizacji i zarządzania.

W konkursie wzięło udział 170 studentów. Prace zostały ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której weszli pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych i przedstawiciele Banku Zachodniego WBK S.A jako głównego sponsora konkursu. Przewodniczącym Komisji Konkursowej był prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Nagrodami ufundowanymi przez Bank Zachodni WBK S.A. były atrakcyjne urządzenia elektroniczne: I miejsce: Smartphone ASUS P526 (GSM/GPS/WiFi/...) z kompletem map Europy; II miejsce: Apple iTouch 8GB; III miejsce: Odtwarzacz Creative ZEN 8GB; wyróżnienia: Flashpen Voyager 4GB. Zwycięzcami Konkursu zostali:  

  • I miejsce: Michał Milczewski i Filip Urbański za projekt „ WebTicket”
  • II miejsce: Agnieszka Kukułka i Ewa Filipowicz za projekt „Wspólne podróżowanie”
  • III miejsce: Justyna Strzykała i Marcin Ratajczak za projekt „ Wynajem oprogramowania”

Wyróżnienia:

  • Piotr Gałązka za projekt „Małe społeczności”
  • Paweł Sarnowski i Bartłomiej Szymański za projekt „Online Band”
  • Rafał Gabler i Jakub Gromek za projekt „Bookland – rejestracja do lekarza online”

Uroczystość wręczenia nagród prowadził prof. Wojciech Cellary, a zwycięzcom nagrody wręczyli: Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, prof. dr hab. Krzysztof Malaga i Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej BZWBK S.A., mgr Miłosz Brakoniecki.