23 stycznia 2008

Mgr inż. Grzegorz Wojciechowski wziął udział w międzynarodowym wydarzeniu naukowo-edukacyjnym International Crossroads at INT – Global Trends in Management and Technology, zorganizowanym przez Institut National des Télécommuniactions w Evry (Francja) w dniach od 22 – 25 stycznia 2008 r. Podczas konferencji przedstawiciele uczelni z całej Europy prezentowali ofertę naukowo-edukacyjną swoich uczelni. Mgr inż. Wojciechowski prezentował ofertę Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.