Aktualności

28 lutego 2008

Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie po przeprowadzonym kolokwium, nadała jednogłośnie dr. inż. Jarogniewowi Rykowskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Personalized Access to Heterogeneous Distributed Information Sources by Means of Software Agents.

27 lutego 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, które odbyło się w Warszawie w dniu 27 lutego 2008 r. Tematem przewodnim spotkania była „Ewolucja systemów wartości w Europie i aktualne kontrowersje wokół tej tematyki”. 

23 lutego 2008

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład inauguracyjny „Aktualne trendy w przekazywaniu wiedzy drogami elektronicznymi wiedzy” dla uczestników XII Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Targi Edukacyjne, zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Międzynarodowe Targi Poznańskie, odbywały się w dniach od 22 do 24 lutego br.

20 lutego 2008

Dr inż. Krzysztof Walczak wziął udział w spotkaniu liderów grup roboczych europejskiego projektu INTUITION, które odbyło się w dniach 19-22 lutego 2008 r. w Brasov (Rumunia).

14 lutego 2008

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Zarządzanie informacją zamiast zarządzania dokumentami” dla studentów i pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

14 lutego 2008

W dniach 13 – 14 lutego 2008 r. Katedra Technologii Informacyjnych gościła z wizytą naukową naukowców z Tajwanu, zainteresowanych współpracą naukową z polskimi uczelniami. Gośćmi Katedry byli: Dr. Chia-Hsiang Chang, General Director of Networks and Multimedia Institute of Institute for Information Industry, Taipei (Tajwan), Dr. Frank Tsai - Networks and Multimedia Institute of Institute for Information Industry, Taipei (Tajwan) oraz towarzyszący im Dr. T. Russel Hsing, Executive Director, Wireless Technology and Systems, Telcordia Technologies Inc., New York (USA). Podczas specjalnego seminarium pracownicy Katedry przedstawili aktualne wyniki badań naukowych prowadzonych w Katedrze.

12 lutego 2008

W dniu 12 lutego 2008 w Katedrze Technologii Informacyjnych złożyli wizytę naukową przedstawiciele amerykańskiej korporacji telekomunikacyjnej Telcordia Inc.: Dr. Marek Rusinkiewicz, Vice-President, Software and Application Research, Dr. T. Russel Hsing, Executive Director, Wireless Technology and Systems, Telcordia Technologies Inc., New York (USA). W trakcie wizyty goście zapoznali się z aktualnymi wynikami badań prowadzonych w Katedrze oraz omawiali współpracę w ramach Telcordia Poland R&D.

4 lutego 2008

Dr inż. Wojciech Wiza złożył w dniach 4 – 6 lutego 2008 r. wizytę naukową w Muzeum Zamkowym w Malborku i w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Wizyta miała na celu prezentację oprogramowania ARCO i zapoznanie pracowników muzeów z możliwościami tworzenia wirtualnych ekspozycji muzealnych przy wykorzystaniu narzędzi ARCO.

1 lutego 2008

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w Brukseli w międzynarodowej konferencji ekspertów Komisji Europejskiej “The Economic and Societal Impact of ICT”, organizowanej przez Komisję Europejską (Directorate General Information Society and Media).

30 stycznia 2008

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w konferencji CISCO Emerging Markets SMB Analyst Event, zorganizowanej przez Polskie Centrum Kompetencji eGov i eEdu (PCC) w Warszawie w dniach 29-30 stycznia 2008 r. W trakcie konferencji podsumowano wyniki pilotażowego programu iExec. Prof. Wojciech Cellary wygłosił wykład pt. „iExec Pilot Program in Poland”. W konferencji uczestniczyła również studentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Joanna Zawarska, uczestnicząca w kursie iExec zorganizowanym dla studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przez Katedrę Technologii Informacyjnych. Joanna Zawarska przedstawiła prezentację typu case study pt. “VoIP – the Way to Reduce Cost in an Insurance Company”