5 grudnia 2018

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych była prof. Baiba Savrina z Uniwersytetu w Rydze wraz z 4-osobowym zespołem studentów. Goście zwiedzili Pracownię Wirtualnej Rzeczywistości oraz uczestniczyli w wykładzie prof. Wojciecha Cellarego nt. bitcoina, wygłoszonym w języku angielskim w ramach przedmiotu Electronic Commerce and Business dla studentów obcokrajowców uczestniczących w programie ERASMUS+.