14 grudnia 2018

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Dariusza Rumińskiego zatytułowaną "Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości” (Semantic modeling of contextual augmented reality environments). Po obronie członkowie Komisji w tajnym głosowaniu stosunkiem głosów 8:0 podjęli uchwałę o rekomendowaniu Radzie Wydziału ETI nadanie Dariuszowi Rumińskiemu stopnia doktora. Podobnie - stosunkiem głosów 8:0 - podjęli uchwałę o rekomendowaniu wyróżnienia rozprawy.