18 grudnia 2018

W dniu 18 grudnia 2018 r. Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej nadała mgr. inż. Dariuszowi Rumińskiemu stopień doktora w obszarze nauk technicznych, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyka, w specjalności systemy multimedialne na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Semantyczne modelowanie kontekstowych środowisk wzbogaconej rzeczywistości” (Semantic modeling of contextual augmented reality environments”.  Rozprawa otrzymała wyróżnienie. Promotorem rozprawy doktorskiej jest dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP.


Świeżo upieczonemu doktorowi serdecznie gratulujemy!