18 stycznia 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak prof. nadzw. UEP, oraz dr inż. Jakub Flotyński otrzymali zaproszenie od organizatorów międzynarodowej konferencji The 40th Annual Conference of the European Association for Computer Graphics EUROGRPHICS 2019 do organizacji warsztatów "Workshop on Semantic 3D” w ramach konferencji EG 2019. Konferencja odbędzie się w Genui w dniach od 6 do 10 maja 2019, organizatorem głównym jest IMATI CNR - Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche,oraz Consiglio Nazionale delle Ricerche.