4 lutego 2019

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego został powołany do nowego zespołu doradczego MNiSW do spraw infrastruktury badawczej.