5 lutego 2019

Prof. Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w roli Członka Panelu Recenzentów w przedsięwzięciu naukowym pn. "Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej" realizowanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera.