18 kwietnia 2019

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu komisji habilitacyjnej dr. inż. Wojciecha Turka, adiunkta w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.