26 kwietnia 2019

Dr inż. Jakub Flotyński i dr inż. Dariusz Rumiński zostali zakwalifikowani do udziału w szkoleniu Effective Lecturing Skills in English realizowanym w ramach projektu "Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu". Szkolenie odbędzie się w Londynie w dniach 20 – 24 maja 2019