24 WRZEŚNIA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął zdalnie udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego 13. konferencji The International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance – ICEGOV 2020, która odbyła się w Atenach w Grecji. https://www.icegov.org/