24 WRZEŚNIA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął zdalnie udział w ceremonii wręczenia nagród im. Marka Cara podczas XXVI Forum Teleinformatyki. Prof. W. Cellary jest członkiem kapituły tej nagrody. https://forumti.pl/