21 WRZEŚNIA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął zdalny udział w posiedzeniu Zespołu Terminologii Informatycznej Rady Języka Polskiego.