28-29 PAŹDZIERNIKA 2020

Dr Daniel Wilusz, uczestniczył w międzynarodowej konferencji "12th International Scientific Conference of the College of Management and Quality Sciences of the Cracow University of Economics" przeprowadzonej w trybie zdalnym. Dr Daniel Wilusz przedstawił artykuł: "Critical Analysis of Blockchain as Basis for Implementing Business Information Systems".