30 PAŹDZIERNIKA 2020

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w zdalnym posiedzeniu Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji.