9 LUTEGO 2021

XXII Konkurs o Złotą Mysz
Rozstrzygnięty został XXII Konkurs o Złotą Mysz organizowany przez Katedrę Technologii Informacyjnych Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej. Konkurs ten odbywający się od 22 lat jest aktualnie sponsorowany przez Santander w ramach programu Santander Uniwersidades, wcześniej był sponsorowany przez BZWBK, a jeszcze wcześniej przez WBK. W konkursie wzięło udział 129 studentów pierwszego roku kierunku „Informatyka i Ekonometria”. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu w ciągu semestru projektu biznesowego przy wykorzystaniem najnowszych technologii internetowych i mobilnych. Studenci pracowali w zespołach dwuosobowych. Opiekunem studentów był mgr inż. Dominik Strugała, a Przewodniczącym Komisji Konkursowej – prof. Wojciech Cellary.
Ze względu na pandemię uroczystość ogłoszenia wyników konkursu odbyła się zdalnie na platformie TEAMS. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Santandera: Dyrektor Santander Universidades w Polsce Wojciech Leśniewski, Kamil Kędzierski i Jagoda Kozik z Zespołu Rozwoju i Wsparcia Santander Universidades oraz Menedżer Placówki Santander Universidades w Poznaniu Karolina Nyl i Doradca Daria Marciniak.
Uczelnię reprezentowali: Prorektor ds. Edukacji i Studentów prof. Anna Gliszczyńska-Świgło, Dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej prof. Krzysztof Malaga, Dyrektor studiów w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych prof. Elżbieta Rychłowska-Musiał, Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych prof. Krzysztof Walczak oraz pani Karolina Szuman z Zespołu współpracy z otoczeniem.
Ze strony Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w uroczystości wzięli udział: Prezes Zarządu dr hab. Marek Zieliński i Zastępca Prezesa Zarządu dr Marek Gnusowski.
W uroczystości uczestniczyli też pracownicy Katedry Technologii Informacyjnych, którzy stanowili komisję Konkursową.
Pierwsze miejsce zajęli: Miłosz Fraszczyk i Marek Kornowski za projekt „Do It Properly” poświęconego wspomaganiu przez aplikację mobilną utrzymywania prawidłowej sylwetki podczas ćwiczeń fizycznych i otrzymali w nagrodę 29” monitory. Drugie miejsce zajęli: Albert Skonieczny i Manuela Walczak i otrzymali w nagrodę tablety. Trzecie miejsce zajęli: Paulina Drop i Marcin Grabowski i otrzymali w nagrodę profesjonalne mikrofony do nagrań. Trzy dwuosobowe zespoły zostały wyróżnione otrzymując w nagrodę 128 GB pedrive’y: Jan Mańczak i Wiktor Mecler, Weronika Baron i Piotr Janiak oraz Joanna Bełtowska i Patrycja Jaroszewicz.