31 STYCZNIA 2021

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak został zaproszony do komitetu programowego konferencji 2021 International Conference on Haptics and Virtual Reality, ICHVR 2021, Budapest, Hungary, December 14-16, 2021