31 STYCZNIA 2021

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w komitecie organizacyjnym konferencji "The 7th International Conference of the Immersive Learning Research Network (iLRN 2021)" w roli International co-Chair. Konferencja iLRN 2021 odbędzie się w trybie wirtualnym na platformie iLRN Virtual Campus w dniach 17 maja 2021 - 10 czerwca 2021.