25 MAJA 2021

25 maja 2021 r. odbył się Dzień UEP. Pracownikom Uczelni wręczono nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego za rok 2020. Z Katedry Technologii Informacyjnych wyróżnieni zostali: 
- prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, nagroda za całokształt dorobku
- prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak, nagroda za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych, w tym m.in. za:
1. „Large-Scale Distributed Semantic Augmented Reality Services – A Performance Evaluation”, Graphical Models
2. „Composing customized web 3D animations with semantic querie”, Graphical Models
oraz za osiągnięcia organizacyjne i wizerunkowe o istotnym dla Uczelni znaczeniu w roku 2020: za przewodniczenie Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów władz rektorskich, a także do Rady Uczelni, Senatu i Rady Awansów Naukowych w UEP na kadencję 2020 - 2024 w trybie zdalnym, 
- dr inż. Jakub Flotyński, nagroda za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 2020, w tym m.in. za: 
1. Monografię pt.: „Knowledge-Based Explorable Extended Reality Environments”, Springer International Publishing 
oraz publikacje w wysoko punktowanych czasopismach międzynarodowych: 
2. „Composing customized web 3D animations with semantic queries”, Graphical Models 
3. „Creating explorable extended reality environments with semantic annotations”, Multimedia Tools and Applications.

Wyróżnionym pracownikom KTI serdecznie gratulujemy!