10 CZERWCA 2021

Prof. Krzysztof Walczak został zaproszony do udziału w pracach komitetu technicznego konferencji the IEEE International Workshop on Mixed Reality Implications on Cultural Heritage Experience (MrICHE) organizowanych w ramach sympozjum ISMAR 2021 - The International Symposium on Mixed and Augmented Reality.