10-11 CZERWCA 2021

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zdalnie wykład wiodący (ang. keynote speech) pt. „Challenges of Economy 4.0” na 2. Międzynarodowej Konferencji Internet and e-Business ICIEB 2021, Barcelona (Spain). Prof. W. Cellary pełnił na tej konferencji funkcję jej przewodniczącego.