5-6 LIPCA 2021

Prof. Wojciech Cellary wygłosił zdalnie wykład wiodący (ang. keynote speech) pt. „Challenges of Economy 4.0” na 8. Międzynarodowej Konferencji Management of e-Commerce and e-Government ICMECG 2021, Jeju Island (South Korea). Prof. W. Cellary pełnił na tej konferencji funkcję jej przewodniczącego programowego.