Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, trzech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

4 - 6 lipca 2018

Prof. Krzysztof Walczak i student WIGE Jakub Dziekoński wzięli udział w międzynarodowej konferencji Human System Interaction HSI 2018, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej w dniach od 4 do 6 lipca. W drugim dniu konferencji w trakcie sesji zatytułowanej „CAVE as the most immersive virtual reality environment/Affective Computing” pan Jakub Dziekoński przedstawił artykuł pt. "Configurable Virtual Reality Shopping Space with Contextual Interaction Interface"(autorzy: Krzysztof Walczak, Jacek Sokołowski, Jakub Dziekoński).

24 - 27 czerwca 2018

Dr inż. Jakub Flotyński oraz dwóch studentów WIGE Mikołaj Maik i Adrian Nowak wzięło udział w międzynarodowej konferencji The 5th International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer Graphics (SALENTO AVR 2018), która odbyła się w Otranto (Lecce, Włochy) w dniach od 24 do 27 czerwca 2018. W drugim dniu konferencji dr inż. Jakub Flotyński przewodniczył sesji Human-Computer Interaction, podczas której student Adrian Nowak przedstawił artykuł pt. Explorable Representation of Interaction in VR/AR Environments (autorzy: Flotyński, J., A. Nowak, K. Walczak). Podczas sesji – “Augmented and Mixed Reality” student Mikołaj Maik przedstawił artykuł zatytułowany „Mixed Reality Stock Trading Visualization System” (autorzy: Rumiński, D., M. Maik, K. Walczak). Artykuły zaprezentowane na konferencji zostaną opublikowane w Lecture Notes in Computer Science (LNCS edited by Springer). Udział w konferencji został sfinansowany ze środków dotacji projakościowej WIGE.

27 czerwca 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu Koła Biznesu Stowarzyszenia Absolwentów UEP, które odbyło się w Budynku CEUE. Prof. Cellary wygłosił zaproszony wykład pt. „Cyberbezpieczeństwo”, który stanowił wprowadzenie do długiej i ożywionej dyskusji.

26 czerwca 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w V Ogólnopolskim Seminarium Sekretarzy Samorządów Lokalnych, które odbyło się w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. Organizatorem konferencji było MUNICIPIUM SA, wydawca m.in. powszechnie znanego w samorządach terytorialnych pisma WSPÓLNOTA, oraz profesjonalnych publikacji książkowych. Uczestnikami seminarium byli sekretarze miast, gmin i powiatów. Na zaproszenie organizatorów prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Elektroniczna administracja – aktualne i przyszłe wyzwania technologiczne oraz organizacyjne”.

25 czerwca 2018

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce zdecydowało o corocznym ogłaszaniu listy 100 osób, które w sposób szczególny, swoją aktywnością przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych. Nominacji do listy dokonują doświadczeni eksperci, praktycy w działaniach na rzecz upowszechniania partycypacji cyfrowej, osoby które potrafią ocenić i docenić osiągnięcia. Na liście roku 2018 ogłoszonej w dniu 21 czerwca br. podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe 2018.pl” – znalazł się prof. Wojciech Cellary.

22 czerwca 2018

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 22 czerwca 2018 Nr 143.9357 na stronie 12 Magazynu Poznańskiego ukazał się kolejny felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. „Demokracja i sztuczna inteligencja” w cyklu „ Cellary – cyfrowym okiem”. Tematem felietonu były zagrożenia możliwych zastosowań sztucznej inteligencji np. w trakcie przeprowadzania wyborów.

20 - 22 czerwca 2018

W dniach 20-22 czerwca 2018 na UEP odbyła się międzynarodowa konferencja The 23rd International ACM Conference on 3D Web Technology. Jej uczestnicy dzielili się wynikami naukowymi i doświadczeniami przemysłowymi w zakresie zastosowań technik 3D w internecie. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP.

W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób z 20 krajów (Australia, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Indie, Irlandia, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, USA i Włochy).
Konferencję otworzył JM Rektor UEP prof. dr hab. Maciej Żukowski. Podczas konferencji odbyły się:
• Cztery zaproszone wykłady wybitnych naukowców i ekspertów
• Pięć sesji naukowych, na których zaprezentowano artykuły opublikowane w materiałach konferencyjnych (https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3208806)
• Sesja przemysłowa, na której zaprezentowano zastosowania technik 3D w przemyśle
• Sesja plakatowa, na której zaprezentowano projekty i prace naukowe w toku
• Sześć tutoriali w formie wykładów tematycznych dla uczestników konferencji
• Cztery spotkania warsztatowe
• Studencka sesja pokazowa, na której studenci UEP pokazywali w laboratorium VR/AR InnoUEP wykonane przez siebie projekty (zaprezentowanych zostało 7 projektów)
• Pokaz aplikacji 3D w internecie
• Wizyta w laboratoriach VR/AR – UEP i PCSS

Strona internetowa konferencji znajduje się pod adresem: https://web3d2018.web3d.org/

19 czerwca 2018

W dniu 19 czerwca 2018 (równolegle z konkursem VR Hackathon 2018 Poznań) na UEP odbyło się posiedzenie zarządu międzynarodowego stowarzyszenia EuroVR, grupującego kilkadziesiąt firm, organizacji i osób zainteresowanych rozwojem i promocją technik VR/AR. UEP jest członkiem i jednym z założycieli EuroVR. W wyniku wyborów przeprowadzonych w EuroVR w maju 2018 roku, dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, po raz trzeci z rzędu został wybrany na członka zarządu tego stowarzyszenia. Po zakończeniu spotkania zarządu EuroVR, uczestniczący w nim eksperci ocenili projekty wykonane w ramach konkursu VR Hackathon 2018 Poznań.

Strona internetowa stowarzyszenia EuroVR: https://www.eurovr-association.org/

17 - 19 czerwca 2018

W dniach 17-19 czerwca 2018 Katedra Technologii Informacyjnych zorganizowała międzynarodowy konkurs programistyczny w dziedzinie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości VR Hackathon 2018 Poznań. Konkurs ten jest prestiżowym międzynarodowym wydarzeniem organizowanym pod patronatem konsorcjum Web3D kolejno w różnych miastach na całym świecie. VR Hackathon to wyjątkowe wydarzenie, na którym spotykają się studenci, entuzjaści oraz eksperci w dziedzinie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, żeby przez 3 dni w grupach pracować nad rozwiązaniem zaawansowanych problemów technicznych w dziedzinie VR/AR.
W poznańskim hakatonie uczestniczyło ponad 50 osób, w tym studenci UEP, uczestnicy zewnętrzni (w tym zagraniczni) oraz mentorzy z Polski, Niemiec oraz USA. Sponsorami nagród były firmy: Capgemini Polska, R22 S.A., beyond.pl, Virtual Spice oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (klub partnera). Parterami organizacyjnymi było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz Politechnika Poznańska. Ekspertami oceniającym projekty byli najwyższej klasy specjaliści w dziedzinie VR/AR – członkowie zarządu stowarzyszenia EuroVR i Web3D Consortium.

Strona internetowa konkursu: https://web3d2018.web3d.org/vr-hackathon/

11 czerwca 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w X Debacie Akademickiej „Kłamstwo i prawda a współczesne media”, którą zorganizował Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debata miała charakter panelu dyskusyjnego, w którym uczestniczyli zaproszeni naukowcy z obu uczelni.