Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, trzech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

17 października 2017

Dr inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w całodziennych warsztatach zorganizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, podczas których omawiano szczegółowo kryteria oceny wniosków składanych do Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój Poddziałania 01.01.01, 01.02.00 oraz 04.01.04.

14 października 2017

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przyznał wyróżniającym się pracownikom Katedry Technologii Informacyjnych nagrody:
 - Nagrodę zespołową II stopnia dla dr. hab. inż. Krzysztofa Walczaka, prof. nadzw. UEP i dr. Inż. Jakuba Flotyńskiego
za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym Graphical Models – za artykuł „ Customization of 3D content with semantic metascenes”.
 - Nagrodę zespołową II stopnia dla dr. inż. Adama Wójtowicza i mgr. Daniela Wilusza
za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akad. 2016/2017 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie międzynarodowym Logic Journal of the IGPL – za artykuł: „Architecture for Adaptable Smart Spaces Oriented on User Privacy”.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

-->

13 października 2017

W wydaniu papierowym Gazety Wyborczej z dnia 13 października 2017 Nr 239.9151 na stronie 8 Magazynu Poznańskiego został opublikowany kolejny, siódmy już, felieton prof. Wojciecha Cellarego zatytułowany „Wirtualna rzeczywistość w mieście”, poświęcony możliwościom wykorzystania wirtualnej rzeczywistości do prezentacji historii i dorobku miasta.

12 października 2017

Telewizja ZoomTV nagrała w Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości InnoUEP około 20-minutową audycję z cyklu "Podłączeni", w trakcie której prof. Krzysztof Walczak udzielił obszernego wywiadu, prezentując wyposażenie i możliwości wykorzystania laboratorium.

12 października 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Informatyzacji Edukacji działającej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Posiedzenie odbyło się w siedzibie MEN w Warszawie.

10 października 2017

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych była pani Aleksandra Porębska, dyrektor IT w poznańskiej firmie FORDATA, oferującej technologię „virtual data room” (VDR), czyli system zarządzania i udostępniania poufnych dokumentów przechowywanych w zabezpieczonej chmurze.

9 października 2017

W związku z coroczną akcją Urzędu Miasta Poznania i poznańskich uczelni "Poznań Przyciąga", organizatorzy akcji nakręcili prezentację w formie video, przedstawiającą m.in. Laboratorium Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości InnoUEP.

W tym samym dniu Laboratorium Wirtualnej i Rozszerzonej Rzeczywistości odwiedzili przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego PCSS: dr inż. Maciej Stroiński, dr inż. Cezary Mazurek i dr inż. Krzysztof Kurowski. Wizyta miała na celu nie tylko zwiedzanie laboratorium, ale też nawiązanie współpracy przy składaniu wspólnych wniosków projektowych.

7 października 2017

Pod koniec września 2017 r. telewizja regionalna WTK wyemitowała reportaż „Zanurzeni w wirtualnej rzeczywistości” w ramach cyklicznego programu reporterskiego "Bliżej!". Audycja była poświęcona laboratoriom InnoUEP: Laboratorium Wirtualnej i Wzbogaconej Rzeczywistości, Laboratorium Internetu Rzeczy i Laboratorium Interakcji Człowiek – Maszyna. Obecnie otrzymaliśmy nagranie wideo z audycji. Oto nadesłany przez WTK reportaż.
http://wtkplay.pl/video-id-34921-zanurzeni_w_wirtualnej_rzeczywistosci

6 października 2017

W Katedrze odbyło się seminarium naukowe, w którym uczestniczył mgr inż. Andrzej Sobecki z Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Mgr inż. Andrzej Sobecki przedstawił swoją rozprawę doktorską pt. ”Hybrydowy system rekomendujący usługi do budowy scenariuszy aplikacji użytkowych”. Po prezentacji odbyła się dyskusja.

5 października 2017

Telewizja regionalna WTK wyemitowała o godz. 20:30 program na żywo z cyklu „Otwarta antena”, w trakcie którego miała miejsce dyskusja ekspertów na temat wirtualnej rzeczywistości, o tym jak zaczyna nas otaczać i mieć wpływ na nasze życie. W dyskusji wziął udział dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP.