Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 13 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, trzech adiunktów ze stopniem doktora, pięciu asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają z małymi wyjątkami wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest łączenie technicznej kreatywności z ekonomiczną innowacyjnością w celu rozwoju elektronicznej gospodarki. Więcej o KTI »

Aktualności

19 listopada 2018

Gościem Katedry Technologii Informacyjnych był Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pan Marcin Cichy. Prezes UKE zapoznał się z aktualną tematyką badawczą Katedry, zwiedził laboratoria dydaktyczne w gmachu CEUE oraz laboratoria naukowe InnoUEP, odbył też spotkanie z JM Rektorem UEP, prof. Maciejem Żukowskim.

12 -15 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w międzynarodowej konferencji The 19th International Conference on Web Information Systems Engineering WISE 2018, która odbyła się w Dubaju w dniach 12 – 15 listopada 2018. Na konferencji WISE prof. Cellary pełnił funkcję Współprzewodniczącego Komitetu Programowego (Program Co-Chair), był też współredaktorem materiałów konferencyjnych wydanych przez międzynarodowe wydawnictwo Springer. Ponadto prowadził jedną z sesji i uczestniczył w zebraniach przygotowujących kolejną edycję konferencji WISE 2019.

8 listopada 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP uczestniczył w charakterze recenzenta w obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Daniela Krzywickiego (AGH), zatytułowanej „Concurrent Execution Models for Agent-Based Computing Systems”, która odbyła się na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

7 listopada 2018

Dr hab. Inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej w panelu ekspertów oceniających realizację projektu EasyTV Horizon 2020. Sesja ewaluacyjna odbyła się w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli.

5 listopada 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział jako recenzent w posiedzeniu komisji przewodu habilitacyjnego dr. inż. Marcina Kulawiaka z Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

5 listopada 2018

Prof. Wojciech Cellary wziął udział w Jubileuszowej Gali 70-lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Prof. Cellary wielokrotnie wygłaszał zaproszone wykłady dla środowiska nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.

31 października 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w charakterze recenzenta w obronie rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Karaszewskiego zatytułowanej „Automated System for High Resolution 3D Shape Digitization”, która odbyła się na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

25 października 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył na zaproszenie Prezesa Związku Banków Polskich w posiedzeniu plenarnym Komitetu Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, zorganizowanym w Warszawie przez Związek Banków Polskich. Prof. Wojciech Cellary wygłosił dla uczestników zaproszony wykład pt. „Bezpieczeństwo i prywatność w bankach. Kontekst nowych technologii”.

22 - 23 października 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, wziął udział w międzynarodowej konferencji The 15th Annual EuroVR Conference, która odbyła się w Londynie w dniach od 22 do 23 października 2018. Prof. Krzysztof Walczak pełnił funkcję wpółprzewodniczącego Komitetu Poster & Demo oraz prowadzącego sesję „Poster, Demo, Exhibition fast-forward”. Był również Przewodniczącym Jury Best Poster and Best Demo of EuroVR 2018. Konferencji towarzyszyło doroczne spotkanie (General Assembly) członków międzynarodowego stowarzyszenia EuroVR Association. Odbyło się również spotkanie członków Komitetu Wykonawczego (Executive Committee) w którym prof. Walczak pełni funkcję członka od trzech kadencji.

21 - 23 października 2018

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, wziął udział jako ekspert w V edycji warsztatów doktoranckich Workshop for Doctoral Students and Young Researchers in Information Technology 2018, organizowanych w Kazimierzu Dolnym przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Warszawie.