Witamy w Katedrze Technologii Informacyjnych

Katedra Technologii Informacyjnych jest jednostką Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W Katedrze pracuje 14 osób: jeden profesor zwyczajny, trzech profesorów nadzwyczajnych, jeden adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego, trzech adiunktów ze stopniem doktora, jeden starszy wykładowca, czterech asystentów i jeden pracownik administracyjny. Katedra opiekuje się również dwoma uczestnikami studiów doktoranckich. Pracownicy naukowi mają wykształcenie w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary. Misją Katedry Technologii Informacyjnych jest wkład w rozwój elektronicznej gospodarki rozumianej jako realizowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więcej o KTI »

Aktualności

12 stycznia 2018

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Zespołu specjalistycznego ds. związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.

8 - 11 stycznia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w międzynarodowej konferencji The International Conference on Cyber Security ICCS 2018, która odbyła się w Nowym Jorku w terminie od 8 do 11 stycznia 2018 pod hasłem „Forging Global Alliances for Cyber Resilience”. Organizatorami konferencji było The Federal Bureau of Investigation - FBI’s New York Office oraz Fordham University of New York. Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w dyskusji panelowej pt. „Cyber Security: An International Problem in Need of International Solutions".

5 stycznia 2018

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w spotkaniu noworocznym z Prezydentem Miasta Poznania, Jackiem Jaśkowiakiem, który tradycyjnie zaprosił przedstawicieli świata kultury, nauki, biznesu, mediów, polityków i samorządowców na spotkanie podsumowujące miniony rok 2017. Spotkanie odbyło się w Sali Wielkiej Centrum Kultury ZAMEK.

20 grudnia 2017

W laboratorium VR/AR InnoUEP odbyła się dodatkowa lekcja pokazowa dla uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2, dla których zabrakło czasu w terminie odbywania się Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbył się w kwietniu 2017. Prof. Krzysztof Walczak i dr inż. Jakub Flotyński przedstawili uczniom prezentację pt. „Wirtualne światy”.

19 grudnia 2017

Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w programie TVP3 Poznań „Lustra”. Tematem programu była innowacyjność wielkopolskich firm w świetle wyników konkursu i-Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski, organizowanego przez Wielkopolskie Obserwatorium Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

19 grudnia 2017

Dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, złożył wizytę naukową w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej. Celem wizyty było nawiązanie współpracy w celu przygotowania wspólnych wniosków projektowych.

15 grudnia 2017

W Katedrze Technologii Informacyjnych odbyło się seminarium naukowe dr. inż. Piotra Nawrockiego z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Tematem seminarium były metody i mechanizmy zapewniające zachowanie parametrów jakościowych usług realizowanych w systemach komputerowych o zmiennej dostępności zasobów, stanowiące przedmiot badań dr. inż. Piotra Nawrockiego w ramach postępowania habilitacyjnego.

12 - 14 grudnia 2017

Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, dr inż. Jakub Flotyński oraz Marcin Krzyszkowski, student II roku kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność Elektroniczny Biznes, uczestniczyli w międzynarodowej konferencji The 4rd EuroVR Conference 2017, która odbyła się w Laval Virtual Center (Laval, Francja) w dniach 12 – 14 grudnia 2017. Komitet Programowy konferencji przyjął do wygłoszenia i publikacji w Lecture Notes In Computer Science (LNCS) artykuł pt. „Semantic Composition of 3D Content Behavior for Explorable Virtual Reality Applications (autorzy: Flotyński, J., M. Krzyszkowski, K. Walczak,). Artykuł przedstawili wspólnie dr inż. Jakub Flotyński i Marcin Krzyszkowski. Prof. Krzysztof Walczak przewodniczył sesji „Poster - Demos - Exhibit Fast-Track”. Równolegle z konferencją w dniu 12 grudnia 2017 odbyło się doroczne zgromadzenie europejskiego stowarzyszenia EuroVR, którego członkiem jest również Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Uczelnię reprezentował prof. Krzysztof Walczak, pełniący funkcję członka Executive Committee stowarzyszenia EuroVR.

13 grudnia 2017

W Katedrze Technologii Informacyjnych złożyli wizytę naukową przedstawiciele Laval Virtual Center (Laval, Francja):  Ismael Boucher, International Liason Officer wraz z dwoma pracownikami Laval Virtual Center. Wizyta odbyła się w ramach inicjatywy The European Virtual Reality Tour organizowanej przez centrum Laval Virtual oraz europejskie stowarzyszenie EuroVR. Celem tej inicjatywy jest poznanie wszystkich europejskich ośrodków i instytutów zajmujących się wirtualną i wzbogaconą rzeczywistością. Goście zwiedzili laboratorium VR/AR InnoUEP i zapoznali się z aktualną tematyką badawczą katedry w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości. Opiekunami grupy byli dr inż. Rafał Wojciechowski i mgr inż. Dariusz Rumiński.

12 grudnia 2017

W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Nr 288.9200 z dnia 12 grudnia 2017 na stronie 2 w części Kraj opublikowano komentarz prof. Wojciecha Cellarego zatytułowany „Prawda jak diamenty na śmietniku”.